ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ MY BMW.

Η δικτυακή πύλη πελατών myBMW, που είναι διαθέσιμη στο https://www.bmw.gr/el_GR/topics/offers-and-services/my-bmw.html (στο εξής αναφερόμενη ως "myBMW") είναι μία υπηρεσία της https://www.bmw.gr/el/index.html ("BMW").

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη συμβατική σχέση όσον αφορά στη χρήση του myBMW και όλων των υπηρεσιών της BMW στο πλαίσιο αυτό, καθώς και για τις υποχρεώσεις του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως "χρήστης").

 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να ανακτηθούν οποιαδήποτε στιγμή από το https://www.bmw.gr/el_GR/footer/footer-section/mybmw_terms_and_conditions.html.

 

Οι αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα δημοσιευτούν το αργότερο 6 εβδομάδες πριν από τη θέση τους σε ισχύ και ο χρήστης θα ενημερωθεί προσωπικά εφ' όσον η BMW μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί του. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει συμφωνήσει για την επικοινωνία με την BMW με ηλεκτρονικά μέσα, μπορεί να λαμβάνει με αυτόν τον τρόπο τις αλλαγές των Όρων και Προϋποθέσεων. Οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις θα αποτελέσουν τμήμα της σύμβασης εάν ο χρήστης δεν δηλώσει εναντίωση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος πριν από την έναρξη ισχύος. Σε περίπτωση εναντίωσης, η BMW τηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση.

 

1. Γενικές πληροφορίες

 

Ο χρήστης έχει στη διάθεσή τους τις παρακάτω λειτουργίες μετά την εγγραφή του στο myBMW:

 

1.1. Κύριες λειτουργίες

 

1.1.1. Πίνακας οργάνων myBMW

 

Ο χρήστης θα δει τα προσωπικά του στοιχεία που έχει κοινοποιήσει ο ίδιος (π.χ. κατά τον χαιρετισμό του μετά τη σύνδεση και στην ενότητα 'Χόμπι/ενδιαφέροντα').

 

1.1.2. Προβολή συγκεκριμένων πληροφοριών αυτοκινήτου

 

Ο χρήστης θα δει συγκεκριμένα στοιχεία για το αυτοκίνητό του (π.χ. εικόνες του αυτοκινήτου, αριθμός θυρών, τύπος μετάδοσης, στοιχεία κινητήρα, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ονομασία μοντέλου, συμβατότητα Connected Drive ή κατάλογος ανταλλακτικών) όταν εισαγάγει τον αριθμό πλαισίου ("VIN") στα αντίστοιχα πεδία.

 

1.1.3. Προτιμώμενος Επίσημος Έμπορος

 

Εάν ο χρήστης επιλέξει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα κάποιον Επίσημο Έμπορο, οι υπηρεσίες του οποίου θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες, ο προτιμώμενος Επίσημος Έμπορος θα αποθηκευτεί και θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των παρακάτω ενεργειών. Οι υπάρχοντες προτιμώμενοι Επίσημοι Έμποροι μπορούν να διαγραφούν, τροποποιηθούν ή προστεθούν από τον χρήστη στο myBMW, οποιαδήποτε στιγμή.

 

1.1.4. Online εγχειρίδιο αυτοκινήτου

 

Εάν στο myBMW προστεθεί ένας έγκυρος αριθμός πλαισίου (VIN) και δημιουργηθεί μια αποκλειστική σελίδα για το αυτοκίνητο, ο χρήστης μπορεί να προβάλλει online το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου. Ο χρήστης κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της σελίδας των Λεπτομερειών Αυτοκινήτου και μεταφέρεται στη σελίδα υπηρεσίας της BMW ("BA Online"). Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ο αποθηκευμένος αριθμός πλαισίου (VIN) μεταφέρεται αυτόματα στο σύστημα "BA Online" και το ανάλογο εγχειρίδιο χρήσης προβάλλεται στον χρήστη.

 

1.1.5. Γκαράζ

 

Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει ένα αυτοκίνητο της επιλογής του στην ιστοσελίδα https://configure.bmw.gr/el_GR/configure/ (διαμορφωτής αυτοκινήτου). Η λειτουργία "γκαράζ" επιτρέπει στον χρήστη να προσπελάσει τη διαμόρφωση που έχει αποθηκεύσει στον διαμορφωτή αυτοκινήτου, να συνεχίσει την αποθηκευμένη διαμόρφωση ή να ξεκινήσει πρόσθετες ενέργειες, όπως π.χ. το αίτημα για προσφορά ή test drive.

 

1.1.6. Δικτυακές φόρμες που έχουν προσυμπληρωθεί με υπάρχοντα στοιχεία χρήστη

 

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει διάφορα αιτήματα στην ιστοσελίδα, όπως π.χ. αίτημα για test drive. Μετά τη σύνδεση του χρήστη στο myBMW, τα υπάρχοντα προσωπικά στοιχεία μεταφέρονται στην αντίστοιχη φόρμα και ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει μόνο τα στοιχεία που λείπουν.

 

1.1.7. myCarIsBorn

 

Όταν ένας Επίσημος Έμπορος παραγγείλει ένα αυτοκίνητο, θα εκδοθεί ένας κωδικός παραγγελίας. Με αυτόν τον κωδικό παραγγελίας, ο χρήστης του myBMW μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής του αυτοκινήτου του με τη λειτουργία "myCarIsBorn".

 

1.2. Σύνδεση στο BMW Group:

 

Με την εγγραφή του στο myBMW, ο χρήστης αποκτά τα στοιχεία σύνδεσης στο BMW Group. Με τη σύνδεση στο BMW Group (online λογαριασμός χρήστη που παρέχεται από την BMW) ο χρήστης μπορεί, χωρίς να χρειάζεται να ολοκληρώσει κάποια άλλη διαδικασία εγγραφής, να εγγραφεί σε όλες τις συνδεδεμένες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, αυτές είναι ιστοσελίδες και εφαρμογές από το BMW Group και τις μάρκες του. Συνεπώς, ο χρήστης χρειάζεται να απομνημονεύσει μόνο έναν κωδικό πρόσβασης και μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του με πολλαπλούς τρόπους. Έχοντας τη δυνατότητα να συνδέεται με τα στοιχεία πρόσβασης που έχει κοινοποιήσει ο ίδιος, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αυτή η υπηρεσία αποτελεί μέρος της διαδικασίας σύνδεσης στο BMW Group.

 

1.2.1. Μετά την εγγραφή στο myBMW, οι αντίστοιχες προσφερόμενες υπηρεσίες αναγνωρίζονται μέσω αυτοματοποιημένου αιτήματος για τον εξουσιοδοτημένο χρήστη. Ο χρήστης οδηγείται απευθείας στο σχετικό περιεχόμενο χωρίς πρόσθετη ταυτοποίηση. Για τον σκοπό αυτό, η εφαρμογή αποστέλλει τα στοιχεία του χρήστη που έχουν καταχωρηθεί στη φόρμα εγγραφής προς τον διακομιστή σύνδεσης της BMW. Ο διακομιστής ελέγχει την ταυτοποίηση της εφαρμογής με βάση αυτά τα στοιχεία. Μια εξουσιοδοτημένη εφαρμογή αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί από τον χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η αντίστοιχη εφαρμογή μπορεί να υποδεχθεί τον χρήστη με το όνομά του και τις προσωποποιημένες ρυθμίσεις χρήστη, εάν αυτός έχει ήδη αποθηκεύσει αυτά τα δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι τα υποστηρίζει η αντίστοιχη εφαρμογή.

 

1.2.2. Οι εφαρμογές αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο ίδιος ο χρήστης για τη σύνδεση στο BMW Group, ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιεί για οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη σύνδεση στο BMW Group, δεν απαιτείται η εκ νέου καταχώρηση της ταχυδρομικής διεύθυνσης εάν έχει υποβληθεί αίτημα για test drive μετά τη σύνδεση ή εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αγορά μίας υπηρεσίας όπως το ConnectedDrive, για την οποία θα εκδοθεί το ανάλογο παραστατικό.

 

1.2.3. Για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στον χρήστη μέσω σύνδεσης στο BMW Group, τα στοιχεία της BMW θα μεταβιβαστούν στην εταιρία του BMW Group, η οποία είναι πάροχος των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τον χρήστη.

 

1.3. Διαχείριση βασικών δεδομένων και συγκατάθεση:

 

1.3.1. Επιπρόσθετα, το myBMW επιτρέπει στον χρήστη να διαχειρίζεται κεντρικά έναν λογαριασμό. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ή/και να επεξεργαστεί τα βασικά στοιχεία όπως διεύθυνση e-mail, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή ταχυδρομική διεύθυνση, οποιαδήποτε στιγμή.

 

1.3.2. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να προβάλλει όλες τις συναινέσεις που έχει δώσει για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων για προωθητικές ενέργειες και έρευνες αγοράς ή για τη λήψη εξατομικευμένων προσφορών. Το myBMW παρέχει προς τις τοπικές εταιρίες BMW Group πληροφορίες σχετικά με τις συναινέσεις του χρήστη.

 

1.4. Οι λειτουργίες που παρέχονται από το myBMW μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.

 


2. Πληροφορίες εγγραφής/ σύναψη συμφωνίας χρήστη

 

2.1. Ο χρήστης υποχρεούται να καταχωρήσει τα πραγματικά του βασικά στοιχεία (διεύθυνση e-mail, πιθανό όνομα χρήστη, όνομα ή/και στοιχεία επικοινωνίας) τα οποία του έχουν ζητηθεί κατά την εγγραφή και να μην χρησιμοποιήσει στοιχεία τρίτων. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης ο οποίος θα ικανοποιεί τους κανόνες που αναφέρονται κατά την εγγραφή.

 

2.2. Ο χρήστης διασφαλίζει ότι θα τροποποιήσει τα αντίστοιχα προσωπικά του στοιχεία σε περίπτωση μεταβολής αυτών.

 

2.3. Υπάρχον προφίλ:

 

Εάν είναι διαθέσιμο ένα ήδη υπάρχον προφίλ για μια διασυνδεδεμένη εφαρμογή του BMW Group, ο χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο myBMW με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία πρόσβασης. Μετά την εγγραφή, ο χρήστη θα λάβει αυτούς τους όρους χρήσης. Οι όροι του myBMW θα αποσταλούν στον χρήστη μέσω e-mail.

 

2.4. Εγγραφή:

 

Με την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής, ο χρήστης δηλώνει την πρόθεσή του να συνάψει με την BMW μία σύμβαση χρήσης του myBMW. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν η BMW επιβεβαιώσει την πρόθεση μέσω e-mail. Η BMW τηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μεμονωμένες εγγραφές χωρίς αιτιολογία.

 

3. Ειδικοί όροι και υποχρεώσεις του πελάτη

 

3.1. Ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το myBMW και το περιεχόμενο του με μη ενδεδειγμένο τρόπο. Ειδικότερα, επιτρέπεται να αποκρυπτογραφεί το κρυπτογραφημένο περιεχόμενο μόνο με το λογισμικό που παρέχεται για τον σκοπό αυτό και να αποφεύγει την τροποποίηση ή την παραποίησή του. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αφαιρέσει τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και τα εμπορικά σήματα.

 

3.2. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να προστατεύει το περιεχόμενο από κατάχρηση ή οποιαδήποτε χρήση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, να αποφεύγει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή/και προσθήκες ή/και παρόμοιες ενέργειες που διακινδυνεύουν την ορθή λειτουργία του myBMW ή/και θέτουν σε κίνδυνο παιδιά ή εφήβους υποδεικνύοντας ή καθιστώντας με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσιμο το περιεχόμενο που έχει εγκριθεί για άλλη ηλικιακή ομάδα. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το ανακτημένο περιεχόμενο μόνο εντός του πεδίου χρήσης που έχει ορίσει η BMW ενώ δεν επιτρέπεται να τροποποιεί, να παρακάμπτει ή να αγνοεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιεί η BMW για τον γεωγραφικό περιορισμό της χρήσης.

 

3.3. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος έναντι της BMW για ζημιές, δαπάνες και έξοδα που θα προκύψουν από την παραβίαση της σχέσης χρήστη μεταξύ αυτού και της BMW, ενώ απαλλάσσει την BMW από αξιώσεις που ενδεχομένως θα εγερθούν από τρίτα μέρη. Αυτό δεν ισχύει εάν ο χρήστης δεν είναι υπεύθυνος για την παραβίαση. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη απόδειξης της ανυπαιτιότητάς του για την παραβίαση.

 

4. Διαγραφή λογαριασμού, λήξη σύμβασης, ακύρωση του myBMW

 

4.1. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του στο myBMW οποιαδήποτε στιγμή και να επομένως να ακυρώσει τη μεταβίβαση χρήσης του myBMW. Για τον σκοπό αυτό παρέχεται η λειτουργία "Διαγραφή λογαριασμού" στη σελίδα του προφίλ. Όταν ο χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό, θα επηρεαστούν τα στοιχεία που έχουν συσχετιστεί με αυτόν τον λογαριασμό. Ο λογαριασμός διαγράφεται ολοκληρωτικά και δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε καμία από τις συνδεδεμένες εφαρμογές. Για να διαγράψει τον λογαριασμό, ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί και να αναζητήσει την "Διαγραφή λογαριασμού". Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό επικοινωνώντας με το τμήμα υποστήριξης πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση kundenbetreuung@bmw.de ή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας: 089 1250 160 00 (Δευτ. – Κυρ. από τις 08:00 έως τις 20:00). Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα λάβει το αίτημα και θα προχωρήσει στη διεκπεραίωσή του. Εάν διαγραφεί ο λογαριασμός, τα στοιχεία του λογαριασμού θα διαγραφούν σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία διαγραφής της BMW.

 

4.2. Η διαγραφή του λογαριασμού δεν επηρεάζει τις εμφανιζόμενες συναινέσεις στο myBMW για ενέργειες με διαφημιστικό σκοπό, έρευνες αγοράς ή λήψη εξατομικευμένων προσφορών. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ή να ανακαλέσει τη συναίνεσή του απευθείας από το myBMW. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει αιτήματα αλλαγής ή ανάκλησης μέσω των διαύλων επικοινωνίας που παρέχονται στη δήλωση συναίνεσης.

 

4.3. Η διαγραφή του λογαριασμού myBMW δεν οδηγεί αυτόματα στη λήξη άλλων υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί από μια εταιρία του BMW Group. Για άλλες υπηρεσίες, ισχύουν αποκλειστικά οι περίοδοι ενημέρωσης που αναφέρονται στους αντίστοιχους όρους χρήσης.

 

4.4. Η BMW και ο χρήστης μπορούν να τερματίσουν τη σύμβαση myBMW (εάν αυτή είναι αορίστου χρόνου) και μια μόνιμη υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή εντός χρονικής περιόδου έξι εβδομάδων. Διαφορετικά, σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου, η ακύρωση είναι εφικτή εντός περιόδου έξι εβδομάδων μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας, διαφορετικά η σύμβαση παρατείνεται αυτόματα.

 

5. Χειρισμός στοιχείων πρόσβασης

 

5.1. Με την εγγραφή στο myBMW, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισαγάγει τα στοιχεία πρόσβασης (διεύθυνση e-mail και κωδικός πρόσβασης) αποκλειστικά και μόνο για δική του χρήση. Απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση ή κοινοποίηση αυτών των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους. Εάν ο χρήστης υποπτευθεί ότι έχει γίνει κατάχρηση των στοιχείων χρήσης του, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την BMW. Εάν ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την κακή χρήση των στοιχείων πρόσβασής του, ο χρήστης ευθύνεται και για όλες τις συνέπειες από την κατάχρηση του λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της κατάχρησης και την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

 

5.2. Η BMW τηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά ή οριστικά τα στοιχεία πρόσβασης ή/και να ακυρώσει άμεσα τη σύμβαση με το χρήστη, ειδικά σε περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης.

 

6. Επικοινωνία

 

Η επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να γίνει μέσω e-mail bmwcustomercare@bmw.gr ή τηλεφωνικά +30 2109118000 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 18:00).

 

7. Ευθύνη

 

7.1. Η BMW δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του myBMW.

 

7.2. Η BMW δεν ευθύνεται για πιθανές συνέπειες από διαταραχές, διακοπές και δυσλειτουργίες των υπηρεσιών.

 

7.3. Σε περίπτωση ελαφριάς αμέλειας, η BMW θα ευθύνεται μόνο για την περίπτωση παραβίασης ουσιωδών υποχρεώσεων, όπως αυτών που επιβάλλονται στην BMW στο πλαίσιο της σύμβασης και σύμφωνα με το περιεχόμενo ή/και τον σκοπό της, ή αυτών για την εκπλήρωση των οποίων απαιτείται η ορθή εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και αυτών που ο χρήστης μπορεί να εμπιστεύεται. Η ευθύνη περιορίζεται στις ζημιές που είναι τυπικές για τη σύμβαση.

 

7.4. Η προσωπική ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων, αντιπροσώπων και υπαλλήλων της BMW για ζημιές που προκαλούν αυτοί από ελαφριά αμέλεια, περιορίζεται στην έκταση που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

 

7.5. Η ευθύνη της BMW για απόκρυψη ελαττώματος από δόλο, από την ανάληψη της εγγύησης και την αποδοχή κινδύνων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ευθύνης προϊόντων, παραμένει ανεπηρέαστη. Οι περιορισμοί υπαιτιότητας δεν ισχύουν για πρόθεση, βαριά αμέλεια ή σωματικές βλάβες, βλάβες υγείας ή θάνατο.

 

8. Δικαιοδοσία και εφαρμοζόμενο δίκαιο

 

8.1. Αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την επιχειρηματική σχέση με εμπόρους είναι το Μόναχο.

 

8.2. Ο ίδιος τόπος δικαιοδοσίας ισχύει και εάν ο πελάτης δεν διαθέτει γενική δικαιοδοσία στην χώρα μετά τη σύναψη της σύμβασης ή εάν ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος συνήθους διαμονής αλλάξει από τη χώρα ή τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο συνήθους διαμονής σε χρόνο που αυτή η αλλαγή δεν ήταν γνωστή.

 

8.3. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν στη βάση αυτής της συμβατικής σχέσης διέπονται από το BMW Hellas, εξαιρουμένης της νομοθεσίας πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Η επιλογή της νομοθεσίας εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που αυτές οι μη υποχρεωτικές διατάξεις προστασίας καταναλωτών της χώρας στην οποία διαμένει ο καταναλωτής δεν καθίστανται ανενεργές.

 

9. Τελικές διατάξεις

 

Σε περίπτωση που ορισμένες από τους παρόντες όρους χρήσης είναι ή καταστούν άκυρες, η εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων χρήσης δεν επηρεάζεται.

 

Κατάσταση: 16 Μαρτίου 2018

 

Νομικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στο myBMW

 

Οι υψηλές απαιτήσεις σας στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας διέπουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε τη βάση για μία εμπιστευτική εμπορική σχέση με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες μας. Η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί βασικό μας μέλημα.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων;

 

Η https://www.bmw.gr/el_GR/topics/offers-and-services/my-bmw.html (στο εξής αναφερόμενη ως "BMW") παρέχει στους πελάτες συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες υποστήριξης (στο εξής αναφερόμενες ως "υπηρεσίες") με την επωνυμία "myBMW" (στο εξής αναφερόμενο ως "myBMW"). Στο myBMW, ο πελάτης μπορεί να διαχειριστεί τα βασικά του στοιχεία καθώς, να αλλάξει τη συναίνεση που έχει δώσει στις εταιρίες του BMW Group της χώρας του για τη χρήση τους για διαφημιστικούς σκοπούς, έρευνες αγοράς και λήψη εξατομικευμένων προσφορών καθώς και να αποσύρει τη συναίνεσή του όταν το επιθυμήσει. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μέσα από διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν. Η BMW φέρει την ευθύνη γα τη διαχείριση των βασικών δεδομένων και την παροχή των υπηρεσιών.

 

Ποια δεδομένα δέχονται επεξεργασία και για ποιο σκοπό;

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται για τη σύναψη μιας σύμβασης ή την παροχή υπηρεσιών δέχονται επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 

A. Σύναψη μίας σύμβασης (άρθρο 6(1)(b) ΓΚΠΔ)

 

Πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων των παρακάτω κατηγοριών σε συνδυασμό με τη σύναψη σύμβασης για τη χρήση του myBMW:

 

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, τηλεφωνικός αριθμός)
Πληροφορίες λογαριασμού (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης)
Αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου (VIN)

 

B. Συμμόρφωση προς τις συμβατικές υποχρεώσεις για τις υπηρεσίες εντός του myBMW (άρθρο 6(1)(b) ΓΚΠΔ)

 

Για τις ανάγκες εκπλήρωσης της σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της BMW, η BMW παρέχει διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι για παράδειγμα η εκπροσώπηση των δεδομένων που συλλέξατε και της δήλωσης συγκατάθεσης.

 

Για τον σκοπό παροχής αυτών των υπηρεσιών από την BMW και τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών, πραγματοποιείται επεξεργασία των παρακάτω (προσωπικών, εάν απαιτείται) πληροφοριών του αυτοκινήτου:

 

Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, τηλεφωνικός αριθμός)
Πληροφορίες λογαριασμού (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης)
Δήλωση συναίνεσης για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών δεδομένων (για διαφημιστικούς σκοπούς, έρευνες αγοράς, λήψη εξατομικευμένων προσφορών)
Αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου (VIN)

 

Παρόλο που η κοινοποίηση αυτών των δεδομένων δεν απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης, η BMW δεν μπορεί να παράσχει σε εσάς την υπηρεσία εάν δεν συναινέσετε στη συλλογή των δεδομένων και την επεξεργασία τους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες των υπηρεσιών παρακαλούμε ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 

C. Υποστήριξη πελατών κατόπιν συναίνεσης (άρθρο 6(1)(a) ΓΚΠΔ)

 

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα επεξεργαστούμε ή θα κοινοποιήσουμε σε τρίτους τις πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς βάσει της συναίνεσής σας, π.χ. για προωθητικές ενέργειες ή/και έρευνα αγοράς.

 

Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην αντίστοιχη δήλωση συναίνεσης, την οποία μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλετε, να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε τη δήλωση συναίνεσης για προωθητικές ενέργειες, έρευνες αγοράς και λήψη εξατομικευμένων προσφορών από το myBMW.

 

D. Συμμόρφωση προς τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η BMW (άρθρο 13(1)(c), άρθρο 6(1)(c) ΓΚΠΔ)

 

Επιπρόσθετα, η BMW θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα εάν υπάρχει νομική υποχρέωση για αυτήν την ενέργεια. Για παράδειγμα, η BMW ενδεχομένως να υποχρεούται από τη νομοθεσία να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε δημόσιες αρχές ή τρίτους.

 

Ποια είναι η διάρκεια τήρησης των δεδομένων σας;

 

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό. Εάν τα δεδομένα συλλέγονται για πολλαπλούς σκοπούς, αυτά διαγράφονται αυτόματα ή αποθηκεύονται με μορφή που δεν είναι άμεσα ανιχνεύσιμη μόλις εκπληρωθεί και ο σκοπός που καθορίστηκε τελευταίος.

 

Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα δεδομένα σας;

 

Προστατεύουμε τα δεδομένα σας με χρήση της πλέον προηγμένης τεχνολογίας. Για παράδειγμα, εφαρμόζονται τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κατάχρηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 

η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε έναν μικρό αριθμό εξουσιοδοτημένων ατόμων για συγκεκριμένους σκοπούς,
τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μεταφέρονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή,
επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή,
τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων απομονώνονται με τεχνικό τρόπο από άλλα συστήματα ώστε να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, π.χ. απόπειρα hacking,
ακόμα, η πρόσβαση σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα παρακολουθείται διαρκώς ώστε να ανιχνευτεί και να αποτραπεί πιθανή απόπειρα κατάχρησης σε πρώιμο στάδιο.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας και πώς τα προστατεύουμε;

 

Η BMW είναι μια παγκόσμια εταιρία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός της ΕΕ από υπαλλήλους της BMW, από εθνικές εταιρίες πωλήσεων, εξουσιοδοτημένους Επίσημους Εμπόρους και συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών.

 

Όταν η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται εκτός της ΕΕ, η BMW διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστατεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας τυποποιημένες συμφωνίες ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενης της λήψης κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

 

Σε ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ, όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, η ΕΕ έχει ήδη δηλώσει επίσημα ότι αυτές οι χώρες παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, για τη μεταφορά δεδομένων προς αυτές τις χώρες δεν απαιτείται συγκεκριμένη εξουσιοδότηση ή συμφωνία.

 

Πώς μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου;

 

Μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και τη συναίνεσή σας για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικές ενέργειες, έρευνες αγοράς ή λήψη εξατομικευμένων προσφορών. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή τη συναίνεσή σας από το myBMW.

 

Στοιχεία επικοινωνίας, δικαιώματα ως υποκείμενο δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε/διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τη φορητότητα των δεδομένων.

 

Μέσα από το myBMW μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε στιγμή τα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η BMW, σύμφωνα με τις δηλώσεις στην ενότητα B.

 

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συναίνεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή τη συναίνεσή σας με μελλοντική ισχύ.

 

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της BMW χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση e-mail bmwcustomercare@bmw.gr ή καλώντας στο: +30 2109118000 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 18:00).

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με το Στέλεχος Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων:

 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε μία καταγγελία στην εποπτική αρχή, εάν θεωρείτε ότι η BMW δεν αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια τις ανησυχίες σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα