Παρακαλούμε ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στις "Διαμορφώσεις μου" δημιουργήθηκε σε μια διαφορετική ιστοσελίδα της BMW. Για να προχωρήσετε, παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία παρακάτω.

Μάθετε περισσότερα
Προσωπικά Στοιχεία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Επεξήγηση για προτιμώμενη επικοινωνία
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό {'InvalidFormat' @i18n}
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό Μη έγκυρη μορφή
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό Μη έγκυρη μορφή, παρακαλούμε εισάγετε μαζί με το πρόθεμα χώρας, π.χ. +30 210 9118 000
H εγγραφή σας δεν ήταν εφικτή για τεχνικούς λόγους. Παρακαλούμε συμπληρώστε ορθά τα στοιχεία σας. Data quality is insufficient More data was requested that is currently available GCDM_Form_accountNotFound GCDM_Form_accessDenied GCDM_Form_invalidState GCDM_Form_accountLocked Server side session timeout, token malformed, or similar problem. Please reload the form and try again.
  • Εύκολα: Μία εγγραφή και ένας μόνο κωδικός πρόσβασης.
  • Ευέλικτα: Αυτόματη, απεριόριστη πρόσβαση στις Υπηρεσίες BMW και MINI.
  • Πρακτικά: Ταχύτερη υποβολή αιτημάτων για online υπηρεσίες με τις προσυμπληρωμένες φόρμες.
  • Εξατομικευμένα: Ρυθμίσεις και προτιμήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
  • Με ασφάλεια: Τα στοιχεία αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι πάντοτε υπό τον πλήρη έλεγχό σας.