Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση Πιο βιώσιμο μέλλον για το BMW Group

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟ.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟ.

Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους βασικούς στόχους του BMW Group και συνδέεται άρρηκτα με την εταιρική στρατηγική. Παράλληλα, μπορεί να ανατρέξει στη μακρά παράδοση όταν πρόκειται για την επίτευξη προόδου μέσω της βιώσιμης διαχείρισης. Στόχος είναι μια συνολική προσέγγιση με τρεις πυλώνες που εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας: οικολογικός, κοινωνικός, οικονομικός καθώς και εστίαση στην κυκλική οικονομία. Σ' αυτό το πλαίσιο, η εξέλιξη ηλεκτρικών οχημάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όχι όμως ο μοναδικός: στο BMW Group, η βιωσιμότητα εκτείνεται από την εφοδιαστική αλυσίδα και τα στάδια εξέλιξης και παραγωγής, και φτάνει μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής των αυτοκινήτων.

Μάθετε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BMW.

BMW Βιωσιμότητα, 2023, Αποτύπωμα Οχήματος, Video

Η αλλαγή ξεκινά με τη διαφάνεια.

Πώς μπορώ να μάθω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του μελλοντικού μου αυτοκινήτου; το Αποτύπωμα Αυτοκινήτου BMW είναι η απάντηση. Τέσσερα βασικά κριτήρια βιωσιμότητας –  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - και μια εκτενής αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA) επαληθευμένη από τον Γερμανικό Οργανισμό Τεχνικής Επιθεώρησης μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

 • 01 Το BMW Group έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα (Paris Climate Agreement) και τον συνοδευτικό στόχο 1,5 μοιρών της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.
 • 02 Το BMW Group έχει επικυρώσει επιστημονικά όλους τους βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης των CO₂ (Science-Based-Target πρωτοβουλία, SBTi) και, επιπλέον, έχει ακόμη ορίσει ως ο μόνος κατασκευαστής αυτοκινήτων (από τον Φεβρουάριο του 2023) ξεχωριστό στόχο CO₂ για την εφοδιαστική αλυσίδα.
 • 03 Επιπλέον, το BMW Group έχει δεσμευτεί για τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας (SBTi “net zero”).

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ i5.

ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Στόχοι 2025, πλαϊνή λήψη σταθμευμένου αυτοκινήτου BMW

2025.

 

Η New Class θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα.

Έναρξη παραγωγής στο εργοστάσιο BMW iFactory Debrecen, Ουγγαρία:

 • Χωρίς ορυκτές πηγές ενέργειας για τη λειτουργία του εργοστασίου
 • Συνεχής διεύρυνση της κυκλικής οικονομίας όσον αφορά στα υλικά και την ενέργεια
 • Αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα
Μάθετε περισσότερα
Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Στόχοι 2030, άντρας με ασημί θερμοπροστατευτικό ρουχισμό

2030.

 

Η μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 40% σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αυτοκινήτου σημαίνει:

 • 20% στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • 80% στην παραγωγή
 • 50% στη φάση χρήσης
 • Το 2030 τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα BMW και MINI θα αποτελούν το 50% τουλάχιστον του συνολικού όγκου πωλήσεων.
Μάθετε περισσότερα
Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Στόχοι 2050, άντρας και γυναίκα μπροστά από πρωτότυπο BMW

Μακροπρόθεσμα

 

Ξεκάθαρος στόχος του BMW Group είναι η κλιματική ουδετερότητα σύμφωνα με το SBTi. Για να το καταφέρει αυτό η εταιρία έχει ορίσει συγκεκριμένους στόχους και ορόσημα για το έτος 2030.

Μάθετε περισσότερα

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ BMW GROUP.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ.

Δηλωμένος στόχος του BMW Group είναι η κάλυψη και των τριών πτυχών της βιωσιμότητας: οικολογική, κοινωνική κι οικονομική σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας. Αυτοί οι τρεις πυλώνες αποτελούν το πλαίσιο δράσης και συμβάλλουν στη στοχοθεσία. Εκτός από τη διαφάνεια των στόχων και των αποτελεσμάτων μας, αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τη θεμελιώδη βάση για συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη με τους πελάτες B2B.
Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση

Οικολογική πτυχή.

Το BMW Group έχει επίγνωση της υποχρέωσης για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και μειώνει τις εκπομπές CO₂ σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, τηρώντας παράλληλα όλες τις οικολογικές κατευθυντήριες οδηγίες. Βασικά στοιχεία είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η αποδοτική διαχείριση με τους διαθέσιμους πόρους και η περαιτέρω ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας ως σημαντικό βασικό στοιχείο.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Κοινωνική πτυχή, εργαζόμενοι της BMW μπροστά από κτίριο με πολύχρωμα μπαλόνια στον αέρα

Κοινωνική πτυχή.

Το BMW Group βλέπει τον εαυτό του ως επιχείρηση και εργοδότη με κοινωνική ευθύνη για τους δικούς του εργαζόμενους και την κοινωνία. Για τον λόγο αυτόν, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υγεία, τη διαφορετικότητα και τις ευκαιρίες εξέλιξης του εργατικού δυναμικού. Ως παγκόσμιος παίκτης, το BMW Group έχει επίσης επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στην κοινωνία.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Οικονομική Πτυχή, εσωτερική λήψη, παραγωγή BMW και αποθήκη

Οικονομική πτυχή.

Το BMW Group γνωρίζει την οικονομική του σημασία και οργανώνει την εταιρική του διακυβέρνηση σύμφωνα με υπεύθυνες αρχές που στοχεύουν στην αύξηση της εταιρικής αξίας σε βιώσιμη βάση. Βασική σημασία έχει και η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οποίες θεωρούμε ως θεμέλιο λίθο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και τις οποίες έχουμε κατοχυρώσει στην εταιρική μας κουλτούρα. Μ' αυτήν την προσέγγιση, στοχεύουμε να αποφύγουμε τις οικονομικές ζημιές και την απώλεια εμπιστοσύνης προς εμάς. Συνεπώς, η διαχείριση των πιθανών κινδύνων δεν παραβλέπει ποτέ το μέλλον και τις συνέπειες για την εταιρεία μας.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ BMW GROUP.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Έκθεση BMW Group, μπλε ενημερωτικό διάγραμμα με πρωτότυπο BMW

Το BMW Group θεωρεί ότι η ευθύνη του έγκειται στη βιωσιμότητα, τη μετρησιμότητα και τη διαφάνεια της έκθεσης βιωσιμότητας.
 

 • Από το 2020 συνδυάζουμε την ετήσια έκθεσή μας με την έκθεση βιωσιμότητας, εκδίδοντας μια ενιαία, ολοκληρωμένη έκθεση.
 • Το 2022 το BMW Group έλαβε το βραβείο Building Public Trust Award για την καλύτερη έκθεση βιωσιμότητας μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών του δείκτη DAX 40.
 • Αυτή η συνδυασμένη έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των στόχων μας στον τομέα της βιωσιμότητας και δείχνει επίσης τους ετήσιους στόχους που επιτεύχθηκαν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ BMW.

ΤΟ BMW GROUP ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ECOVADIS.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, λογότυπο EcoVadis

Το BMW Group θεωρεί τις αξιολογήσεις από εξωτερικούς φορείς ως έναν πολύ σημαντικό τρόπο διάθεσης αντικειμενικών αξιολογήσεων σε συνεργάτες και πελάτες. Για τον λόγο αυτόν, ζητάμε πάντοτε οι απαιτήσεις για εξωτερικές δηλώσεις να απευθύνονται στα δελτία τύπου του BMW Group και στους Διαχειριστές Λογαριασμών του BMW Group, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για συγκεκριμένα θέματα ή ζητήματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Το BMW Group διαθέτει ένα ευρύ φάσμα οργάνων και υπηρεσιών για την υποστήριξη πελατών B2B στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, ώστε να μπορούν να οργανώνουν τα οχήματά τους με ακόμη πιο αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο. Το εργαλείο Δεδομένα Στόλου αποτελεί ένα παράδειγμα: Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει πολλές υπηρεσίες και δεδομένα για κατόχους στόλου οχημάτων BMW ή MINI. Τα δεδομένα στόλου παρέχονται σε πέντε μονάδες και καλύπτουν πάνω από δέκα περιπτώσεις εφαρμογών για τη διαχείριση στόλου. Το εύρος υπηρεσιών κυμαίνεται από τη διαχείριση διανυθέντων χιλιομέτρων και συμβολαίων έως την κατάσταση οχήματος και την παροχή θέσεων GPS. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται δεδομένα για το service, τη συντήρηση και την κατανάλωση καυσίμου. Από το 2023, θα προστεθούν τρεις νέες υπηρεσίες που εστιάζουν στη βιωσιμότητα. Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα είτε μέσω περιβάλλοντος χρήστη (API) με ευέλικτο τρόπο.

Μάθετε περισσότερα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΛΟΥ – ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Δεδομένα Στόλου, αυτοκίνητο BMW κινείται σε δρόμο μπροστά σε ορεινό τοπίο
 • Αξιολόγηση και διαφάνεια για τις εκπομπές CO₂ με εκτίμηση του ποσοστού οδήγησης με μηδενικές εκπομπές για PHEV – πιθανή ανάλυση και πρόταση για εξηλεκτρισμό του στόλου.

ΛΥΣΕΙΣ BMW CHARGING.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Λύσεις BMW Charging, αυτοκίνητο BMW σε σταθμό φόρτισης με γυναίκα στο προσκήνιο

Άνετη φόρτιση σε εκατοντάδες χιλιάδες δημόσια σημεία φόρτισης στην Ευρώπη με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές. Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις φόρτισης για το σπίτι και την εργασία.

ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ BMW GROUP.

BMW Ειδικές Πωλήσεις, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, BMW 1602

1972.

Η ηλεκτρική BMW 1602 παρουσιάζεται στο κοινό ως το πρώτο αυτοκίνητο της BMW με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, 1973, φύση με τις κεντρικές εγκαταστάσεις BMW στο φόντο

1973.

Το BMW Group είναι ο πρώτος παγκοσμίως κατασκευαστής αυτοκινήτων που έχει ορίσει τον δικό του περιβαλλοντικό επιθεωρητή.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Ορόσημο 2000, κοντινή λήψη σε χέρι με πράσινο βλαστό στο έδαφος

2000.

Η βιωσιμότητα γίνεται θεμελιώδης αρχή στην εταιρική στρατηγική του BMW Group.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

Από το 2001.

Συμμετοχή του BMW Group στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Δημοσιεύεται η πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας BMW.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, BMW EfficientDynamics, αστικός ορίζοντας με ήλιο

2007.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις του BMW EfficientDynamics για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Ορόσημο 2009, αυτοκίνητο σταθμευμένο σε πράσινη φύση

2009.

Η βιωσιμότητα γίνεται μόνιμος εταιρικός στόχος του BMW Group.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, Ορόσημο 2011, ασημί εξαρτήματα σε αποθήκη

2011.

Η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας προμηθειών και ουσιαστικό κριτήριο αγοράς.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Περιβάλλον, στόχοι βιωσιμότητας 2012, πανοραμική λήψη εργοστασίου παραγωγής

2012.

Καθορισμός δέκα στόχων βιωσιμότητας που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2022.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, μπροστινή λήψη σταθμευμένης BMW i3

2013.

Η BMW i3 παρουσιάζεται στο κοινό ως πρωτοπόρος της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, από το 2014, λογότυπο EcoVadis

Από το 2014.

Αξιολόγηση του BMW Group μέσω της πλατφόρμας EcoVadis.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, αντικείμενο, μείωση εκπομπών CO2

2020.

Καθορισμός φιλόδοξων στόχων για τη μείωση των εκπομπών CO₂ σε ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας.

BMW Ειδικές Πωλήσεις, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, εστίαση στη βιωσιμότητα

Από το 2020.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού προσανατολισμού του BMW Group.

Ειδικές Πωλήσεις BMW, Κόμβος Βιωσιμότητας, Επισκόπηση, BMW I Vision Circular, μπροστινή λήψη τριών τετάρτων, σταθμευμένο

2021.

To BMW i Vision Circular ως πρωτοπόρο της κυκλικής οικονομίας. Δημοσιεύεται η πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση για το έτος 2020.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

 • Πώς κατοχυρώνεται η βιωσιμότητα στο BMW Group;
 • Σε τι διαφέρει το BMW Group από τους ανταγωνιστές του στο θέμα της βιωσιμότητας;
 • Το BMW Group είναι μέλος του EcoVadis; Πώς κατατάσσεται στη σύγκριση ολόκληρης της βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο;