ΝΟΜΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ BMW CONNECTEDDRIVE.

Σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και τη Σύμβαση ConnectedDrive παρακαλώ όπως ανατρέξτε στα έγγραφα παρακάτω.

Μάθετε περισσότερα