ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BMW CONNECTED DRIVE

Συχνές ερωτήσεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες BMW ConnectedDrive; Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις θύρες Bluetooth και USB; Εδώ θα βρείτε απαντήσεις, συνδέσμους και στοιχεία επικοινωνίας.

Μάθετε περισσότερα
 • Τι είναι το Bluetooth®;

  Το Bluetooth® είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο το οποίο επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ διάφορων συσκευών. Υπάρχουν διάφορα προφίλ Bluetooth®, τα οποία υποστηρίζουν διαφορετικές λειτουργίες. Τα προφίλ που αφορούν το αυτοκίνητο είναι, μεταξύ άλλων, το "Προφίλ Hands-free" (Hands-free Profile) και το "Προφίλ Πρόσβασης σε Τηλεφωνικό Κατάλογο" (Phonebook Access Profile). Περισσότερες πληροφορίες για το Bluetooth® διατίθενται στο Internet στις ιστοσελίδες XXXwww.bluetooth.comXXX και XXXwww.bluetooth.orgXXX.

 • Σε ποια μοντέλα BMW είναι διαθέσιμη η τεχνολογία Bluetooth®;

  Η BMW ήταν ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που εισήγαγε το πρότυπο επικοινωνίας Bluetooth® για την ενσωμάτωση κινητών τηλεφώνων και που το προσέφερε σε όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων της. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του προτύπου είναι ο προαιρετικός εξοπλισμός BMW "Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου με θύρα Bluetooth" (SA 644) ή "Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου Business με θύρα Bluetooth" (SA 633) (ή κωδικός προαιρετικού εξοπλισμού "SA 639" για τη Βόρεια Αμερική).

 • Ποιες κινητές συσκευές με δυνατότητες Bluetooth® μπορώ να χρησιμοποιήσω με την προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου της BMW μου;

  Οι κινητές συσκευές που έχουν ελεγχθεί από την BMW είναι διαθέσιμες στο Internet στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX. Εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ποιες λειτουργίες της κινητής συσκευής σας υποστηρίζονται στο αυτοκίνητό σας, καθώς και περαιτέρω παρατηρήσεις αναφορικά με τη χρήση τους.

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω στο αυτοκίνητό μου μια κινητή συσκευή με δυνατότητες Bluetooth® που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα συσκευών της παραπάνω τοποθεσίας;

  Η BMW συνιστά τη χρήση των κινητών συσκευών που περιλαμβάνονται στη λίστα της ιστοσελίδας XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, οι οποίες έχουν ελεγχθεί με θετικά αποτελέσματα. Οι κινητές συσκευές που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα, σε γενικές γραμμές, υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες. Ωστόσο, οι συσκευές αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από την BMW.

 • Γιατί η κινητή συσκευή μου δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των κινητών συσκευών που έχουν ελεγχθεί από την BMW;

  Λόγω του μεγάλου αριθμού συσκευών που εμφανίζονται συνεχώς στην αγορά, είναι απαραίτητο να γίνεται επιλογή. Προκειμένου να συμπεριληφθεί στη λίστα μια επιλεγμένη κινητή συσκευή, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε διεξοδικούς ελέγχους σε συνδυασμό με όλα τα αξεσουάρ προεγκατάστασης κινητού τηλεφώνου που είναι τοποθετημένα στα αυτοκίνητα BMW. Εφόσον η συσκευή περάσει από αυτούς τους ελέγχους με θετικά αποτελέσματα, μπορεί πλέον να συμπεριληφθεί στη λίστα των ελεγμένων από την BMW κινητών συσκευών. Η BMW συνεργάζεται με όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές, έτσι ώστε όλες οι τελευταίες κινητές συσκευές να συμπεριληφθούν στη λίστα το συντομότερο δυνατό.

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια κινητή συσκευή που περιλαμβάνεται στη λίστα της ιστοσελίδας XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX με διαφορετική κατάσταση λογισμικού;

  Η BMW συνιστά τη χρήση της κατάστασης λογισμικού για τις κινητές συσκευές που περιλαμβάνονται στη λίστα της ιστοσελίδας XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX. Δεν μπορούν να γίνουν σχόλια αναφορικά με τη λειτουργικότητα και τη συμβατότητα οποιασδήποτε άλλης κατάστασης λογισμικού. Ωστόσο, η γενική εμπειρία δείχνει ότι, όταν χρησιμοποιείται πιο πρόσφατο λογισμικό, κατά πάσα πιθανότητα, τα χαρακτηριστικά συμβατότητας θα είναι παρόμοια. Λάβετε υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί λειτουργικότητας και λόγω των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κινητή συσκευή και του μεγέθους αυτών των δεδομένων.

 • Γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διάφορων κινητών συσκευών από πλευράς χειρισμού και φάσματος διαθέσιμων λειτουργιών;

  Οι κατασκευαστές τηλεφώνων υλοποιούν το πρότυπο Bluetooth® με διαφορετικούς τρόπους.
  Καθώς η υλοποίηση του προτύπου Bluetooth® διαφέρει αισθητά μεταξύ των διάφορων κινητών συσκευών και δεδομένου ότι ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός μοντέλου, είναι πιθανό να προκύψουν περιορισμοί λειτουργιών κατά τη χρήση μιας συσκευής στο αυτοκίνητο για τους οποίους δεν ευθύνεται το BMW Group. Εκτός από την κατάσταση του λογισμικού μιας κινητής συσκευής, η συμβατότητα μπορεί να επηρεαστεί και από τους ακόλουθους παράγοντες:
  – Έκδοση υλικού (hardware) της κινητής συσκευής
  – Ρύθμιση παραμέτρων της κινητής συσκευής (π.χ. μέγεθος τηλεφωνικού καταλόγου, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.)
  – Κατάσταση λειτουργίας της κινητής συσκευής (π.χ. φορτίο μπαταρίας, διάρκεια λειτουργίας, βαθμός χρήσης)
  – Δίκτυο και κάρτα SIM
  Για αυτόν το λόγο, δεν μπορούν να αποκλειστούν σποραδικοί λειτουργικοί περιορισμοί, ακόμα και στην περίπτωση κινητών συσκευών που, υπό άλλες συνθήκες, λειτουργούν αξιόπιστα.

 • Τι συμβαίνει ότι υπάρχουν στο αυτοκίνητο περισσότερες από μία καταχωρημένες κινητές συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth®;

  Όταν το σύστημα τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο, αναζητά αυτόματα την τελευταία κινητή συσκευή που συνδέθηκε με αυτό. Εάν δεν εντοπιστεί αυτή η συσκευή μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το αυτοκίνητο αναζητά αυτόματα το επόμενο τηλέφωνο στη λίστα καταχωρημένων συσκευών. Εάν είναι απαραίτητο, γίνεται ξανά σάρωση της λίστας.

 • Πού μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια σε περίπτωση που αντιμετωπίσω πρόβλημα με τη διασύνδεση Bluetooth® της κινητής συσκευής μου;

  Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την κινητή συσκευή σας, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας. Επίσης, υποστήριξη διατίθεται και από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου σας ή από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

 • Πώς μπορώ να μάθω το μοντέλο της κινητής συσκευής μου;

  Apple:
  Βρείτε τον αριθμό σειράς ως εξής: [Settings (Ρυθμίσεις)][General (Γενικά)][Info (Πληροφορίες)][Serial Number (Αριθμός σειράς)]
  Εισαγάγετε τον αριθμό σειράς στην παρακάτω ιστοσελίδα:
  [support.apple.com/specs]

  HTC:
  Γενικά, πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο αναγράφονται στο εξωτερικό του περιβλήματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να τον βρείτε μέσω των παρακάτω μενού:
  Windows Mobile 6,1: [Start (Έναρξη)][Settings (Ρυθμίσεις)][System (Σύστημα)][Device Information (Πληροφορίες συσκευής)][Identity (Ταυτότητα)][Model No. (Αρ. μοντέλου)]
  Windows Mobile 6.5: [Settings (Ρυθμίσεις)][All settings (Όλες οι ρυθμίσεις)][System (Σύστημα)][Device Information (Πληροφορίες συσκευής)][Identity (Ταυτότητα)]
  Android: [Menu (Μενού)][Settings (Ρυθμίσεις)][Info (Πληροφορίες)][Model Number (Αριθμός μοντέλου)]

  Motorola:
  Οι πληροφορίες μοντέλου, συνήθως, αναγράφονται σε μια ετικέτα σήμανσης CE στο εσωτερικό του περιβλήματος. Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο.

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Applications (Εφαρμογές)][Options (Επιλογές)][About (Πληροφορίες)]

  Sony Ericsson:
  Οι πληροφορίες μοντέλου, συνήθως, αναγράφονται σε μια ετικέτα σήμανσης CE στο εσωτερικό του περιβλήματος. Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο.
  Εναλλακτικά, στο μενού: [Settings (Ρυθμίσεις)][General (Γενικά)][Phone Status (Κατάσταση τηλεφώνου)], πεδίο "Model" (Μοντέλο)

  LG:
  Οι πληροφορίες μοντέλου, συνήθως, αναγράφονται σε μια ετικέτα σήμανσης CE στο εσωτερικό του περιβλήματος. Αφαιρέστε την μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο.

  Samsung:
  Αυτή η πληροφορία εμφανίζεται για λίγο κατά την ενεργοποίηση της κινητής συσκευής.

  Palm:
  [Device Info (Πληροφορίες συσκευής)] [Name (Όνομα)]

 • Πώς μπορώ να μάθω την κατάσταση λογισμικού της κινητής συσκευής μου;

  Apple:
  [Settings (Ρυθμίσεις)][General (Γενικά)][About (Πληροφορίες)][Version (Έκδοση)]

  HTC:
  [Start (Έναρξη)][Settings (Ρυθμίσεις)][System (Σύστημα)][Device Information (Πληροφορίες συσκευής)][ROM version (Έκδοση ROM)]

  Motorola:
  *#9999# ή Menu (Μενού)][Settings (Ρυθμίσεις)][Phone Status (Κατάσταση τηλεφώνου)][Other Info (Άλλες πληροφορίες)][S/W version (Έκδοση λογισμικού)]
  Milestone: [Settings (Ρυθμίσεις)][Telephone info (Πληροφορίες τηλεφώνου)][Firmware Version (Έκδοση υλικολογισμικού)]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Applications (Εφαρμογές)][Options (Επιλογές)][Info (Πληροφορίες)]

  Sony Ericsson:
  [Menu (Μενού)][Settings (Ρυθμίσεις)][Update Service (Υπηρεσία ενημέρωσης)][Software Version (Έκδοση λογισμικού)]
  Windows (π.χ. X1): [Start (Έναρξη)][Settings (Ρυθμίσεις)][System (Σύστημα)][Device Information (Πληροφορίες συσκευής)][ROM Version (Έκδοση ROM)]

  LG
  2945# ή Menu (Μενού)][Settings (Ρυθμίσεις)][Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)][Phone Info (Πληροφορίες τηλεφώνου)]

  Samsung
  *#1234#, *#9999# ή *#0000#

  Palm
  [Device Info (Πληροφορίες συσκευής)] [Further info (Άλλες πληροφορίες)][Software (Λογισμικό)]

 • Όταν κάνω επαναφορά της κινητής συσκευής μου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μου ζητείται να εισαγάγω έναν κωδικό συσκευής. Πού μπορώ να τον βρω;

  Αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τον μάθετε από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 • Το επίπεδο έντασης των κλήσεων στο αυτοκίνητο είναι πολύ δυνατό/σιγανό. Πώς μπορώ να το ρυθμίσω;

  Ελέγξτε εάν είναι δυνατή η αλλαγή της έντασης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου του αυτοκινήτου. Εάν δεν είναι, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση αλλάζοντας τις ρυθμίσεις έντασης απευθείας από το κινητό τηλέφωνο (αυτό ενδέχεται να μην ισχύει για όλες τις κινητές συσκευές).

 • Τι πρέπει να προσέχω όταν χρησιμοποιώ την κινητή συσκευή μου στο αυτοκίνητο;

  Αποφεύγετε την έκθεση της κινητής συσκευής σε ακραίες συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργίες της. Για παράδειγμα, ο φορτιστής θα πρέπει να απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής έχει ανέβει σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας.

 • Τι είναι η θύρα USB audio;

  Η θύρα USB audio επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών Apple iPhone/iPod, κατάλληλων MP3 player και USB stick στο αυτοκίνητό σας μέσω διασύνδεσης USB ή χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο προσαρμογέα snap-in (όχι είσοδο Bluetooth ή Aux). Ο χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια εισόδου του αυτοκινήτου και, έτσι, καθίσταται δυνατή η αναπαραγωγή των δεδομένων ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Προσφέρεται μια επιλογή μουσικής με βάση το είδος μουσικής, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, το τραγούδι και τη λίστα αναπαραγωγής. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται βασίζονται στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο MP3 player (π.χ. ετικέτες ID3).

 • Ποιες συσκευές υποστηρίζονται;

  Υποστηρίζονται οι ακόλουθες κλάσεις συσκευών (λεπτομέρειες σχετικά με πληροφορίες περί συμβατότητας διατίθενται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του BMW Group):
  • Apple iPhone και iPod
  • MP3 players και USB sticks (συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB που συμμορφώνονται με την προδιαγραφή "Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης USB" (USB Mass Storage Class)
  • MP3 players με το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (Media Transfer Protocol, συντομογραφικά MTP)
  • Όταν χρησιμοποιείται συσκευή που ανήκει σε ακατάλληλη κλάση, στην οθόνη του αυτοκινήτου εμφανίζεται το μήνυμα "Device not supported" (Μη υποστηριζόμενη συσκευή).
  Λόγω του μεγάλου αριθμού των συσκευών που διατίθενται στην αγορά και των τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ τους, η άριστη λειτουργία της εκάστοτε συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την εκτέλεση ενός λειτουργικού ελέγχου μέσα στο αυτοκίνητο.

 • Τι πρέπει να προσέχω όταν χρησιμοποιώ συσκευές USB στο αυτοκίνητό μου;

  Έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουν αναπτυχθεί κινητές συσκευές USB για χρήση στο αυτοκίνητο. Επομένως, οι συνθήκες λειτουργίας μέσα στο αυτοκίνητο, όπως, για παράδειγμα, ζέστη, κρύο ή υπερβολικοί κραδασμοί, είναι πιθανό να προξενήσουν ζημιά.

 • Τι πρέπει να προσέχω όταν χρησιμοποιώ USB sticks;

  Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κάποια παλαιότερα USB sticks ή USB sticks με χαμηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων είναι πιθανό να μην αναγνωρίζονται από το αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερης διάρκειας χρόνους αναμονής.
  Αποφύγετε το σύστημα αρχείων CDFS. Συνιστάται το σύστημα αρχείων FAT32. Πληροφορίες σχετικά με άλλα φορμά που υποστηρίζονται διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

 • Τι πρέπει να προσέχω όταν συνδέω μια κινητή συσκευή ως πηγή ήχου;

  Ορισμένα μοντέλα κινητών συσκευών δεν επιτρέπουν την παράλληλη λειτουργία Bluetooth της συσκευής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων.

 • Υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος για τη συνδεδεμένη συσκευή;

  Όταν συνδέονται συσκευές Apple iPhone/iPod, MP3 players και κινητά τηλέφωνα, αυτές τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα μέσως της θύρας USB του αυτοκινήτου. Ανάλογα με το εγκατεστημένο σύστημα ψυχαγωγίας, παρέχεται ρεύμα έντασης έως και 1 A. Εάν η κινητή συσκευή σας έχει αποφορτιστεί πλήρως πριν από τη χρήση της με τη θύρα USB audio, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να είναι έτοιμη για χρήση για αναπαραγωγή μουσικής. Εάν το αυτοκίνητο είναι εκτός λειτουργίας, η κινητή συσκευή σας δεν φορτίζεται πλέον.

 • Τι πρέπει να προσέχω όταν αποσυνδέω μια συσκευή USB;

  Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή USB από το αυτοκίνητό σας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να χάσετε δεδομένα.

 • Πώς μπορώ να κάνω να εμφανίζονται και τα εξώφυλλα των κομματιών ήχου;

  Στην περίπτωση των αυτοκινήτων που διαθέτουν οθόνη γραφικών, είναι δυνατή η εμφάνιση και των εξώφυλλων που τυχόν είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αναπαραγωγής.
  Στην περίπτωση των MP3 players (συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB που συμμορφώνονται με την προδιαγραφή "Κλάση Μαζικής Αποθήκευσης USB (USB Mass Storage Class)" ή με το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (Media Transfer Protocol, συντομογραφικά MTP), τα εξώφυλλα προς εμφάνιση θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα στα επιμέρους αρχεία μουσικής (στα μετα-δεδομένα (meta-data)). Χρησιμοποιήστε το ειδικό λογισμικό (π.χ. Apple iTunes, Windows Media Player κ.λπ.) για την αποθήκευση των εικόνων άλμπουμ που υπάρχουν στα αρχεία μουσικής.

 • Πώς μπορώ να μάθω την έκδοση λογισμικού του Apple iPhone/iPod μου;

  Μπορείτε να βρείτε την έκδοση λογισμικού του Apple iPhone/iPod σας στο μενού Settings [Ρυθμίσεις] > General [Γενικά] > About [Πληροφορίες] > Version [Έκδοση]. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις ιστοσελίδες της Apple. Έχετε υπόψη σας ότι το iTunes μπορεί να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό του iPhone/iPod, πράγμα που είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τη "συνεργασία" μεταξύ του iPhone/iPod και της θύρας USB audio.

 • Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά του Apple iPhone/iPod μου;

  Μια περιγραφή της διαδικασίας εκτέλεσης επαναφοράς του iPhone/iPod διατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση:
  XXXsupport.apple.com/kb/HT1320XXX

 • Τι είναι το MP3 player με δυνατότητα MTP;

  Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (Media Transfer Protocol ή, συντομογραφικά, MTP) αποτελεί μια περαιτέρω εξέλιξη του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς Εικόνων (Picture Transfer Protocol). Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών και υπολογιστών. Τα MP3 players με δυνατότητα MTP χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο MTP για τη μεταφορά και το συγχρονισμό αρχείων μουσικής. Ορισμένα MP3 players με δυνατότητα MTP επιτρέπουν την αμοιβαία εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών μαζικής αποθήκευσης MTP και USB. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

 • Μπορώ να κάνω αναπαραγωγή βίντεο στο αυτοκίνητό μου;

  Ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου σας, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο από ένα iPhone/iPod ή μια συσκευή USB μέσω της θύρας USB audio.
  Μέσω προσαρμογέα snap-in ή μέσω ειδικού καλωδίου προσαρμογής είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή βίντεο από iPhone/iPod. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή βίντεο από iPhone/iPod στο αυτοκίνητό σας και για το πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το ειδικό καλώδιο προσαρμογής/τον ειδικό προσαρμογέα snap-in, συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο πωλήσεων.
  Για λόγους ασφαλείας, η αναπαραγωγή βίντεο είναι δυνατή μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

 • Πώς θα καταχωρήσω την κινητή συσκευή μου στην προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου της BMW μου (διαδικασία ζεύξης);

  Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να εκτελεστεί μια διαδικασία καταχώρησης (η οποία είναι γνωστή ως "ζεύξη") της κινητής συσκευής σας στην προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου του αυτοκινήτου σας. Σημειώσεις για τη διαδικασία καταχώρησης θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας, καθώς και στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας.
  Εάν μια κινητή συσκευή είναι ήδη καταχωρημένη στο αυτοκίνητο, η σύνδεση πραγματοποιείται αυτόματα αμέσως μόλις βάζετε εμπρός. Ωστόσο, για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της σύνδεσης, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη και στο τηλέφωνο και στο αυτοκίνητο.
  Στη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρησης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε κωδικό θέλετε, ο οποίος, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 ψηφία και να μην είναι κοινότυπος (όπως π.χ. "0000" ή "1234").

 • Είναι δυνατό να συνδεθούν μέσω Bluetooth® περισσότερες από μία συσκευές ταυτόχρονα;

  Έως και τέσσερις κινητές συσκευές μπορούν να είναι καταχωρημένες ταυτόχρονα. Μία από αυτές τις κινητές συσκευές μπορεί να είναι ενεργή (δηλαδή συνδεδεμένη) σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
  Εάν η BMW σας υποστηρίζει μουσική μέσω Bluetooth®, τότε είναι δυνατό να συνδεθεί ταυτόχρονα μία ακόμα συσκευή (κινητή συσκευή ή συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα Bluetooth) με το αυτοκίνητο.

 • Μπορώ να αφαιρέσω το κλειδί ανάφλεξης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας;

  Το κλειδί ανάφλεξης μπορεί να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας χωρίς να χρειαστεί να τερματιστεί η κλήση. Το σύστημα τηλεφώνου παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι η κλήση να τερματιστεί είτε από εσάς είτε από το συνομιλητή σας. Ωστόσο, ανάλογα με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, το σύστημα τηλεφώνου μπορεί να απενεργοποιηθεί νωρίτερα. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να συνεχίσετε την κλήση από το κινητό σας τηλέφωνο.

 • Έχω κάνει αλλαγές στις επαφές, τις καταχωρήσεις ημερολογίου, τη λίστα υποχρεώσεων ή τις σημειώσεις στην κινητή συσκευή μου. Πότε θα εμφανιστούν αυτές οι αλλαγές στο αυτοκίνητο;

  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, για να μάθετε εάν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κινητή συσκευή σας και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου σας.
  Σε γενικές γραμμές, η ενημέρωση των δεδομένων ξεκινά μόλις ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη. Ελέγξτε επίσης την οθόνη της κινητής συσκευής σας: μπορεί να χρειάζεται να επιβεβαιώσετε εσείς τη μεταφορά δεδομένων.

 • Πώς μπορώ να αλλάξω τη σειρά ταξινόμησης των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου μου (π.χ. ταξινόμηση κατά όνομα ή κατά επώνυμο);

  Η σειρά ταξινόμησης των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου εξαρτάται τόσο από την κινητή συσκευή όσο και από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Ορισμένες κινητές συσκευές δεν διακρίνουν τα ονόματα από τα επώνυμα: Και τα δύο εισάγονται μαζί σε ένα πεδίο κειμένου. Σε πολλές κινητές συσκευές, η διάκριση μεταξύ ονόματος και επωνύμου γίνεται χρησιμοποιώντας κόμμα ή ερωτηματικό ανάμεσα στο όνομα και το επώνυμο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.
  Κάποιες κινητές συσκευές σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τη σειρά ταξινόμησης – ωστόσο, αυτό ενδεχομένως να μην λαμβάνεται απαραίτητα υπόψη κατά τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου μέσω της σύνδεσης Bluetooth®. Στα σημερινά αυτοκίνητα που διαθέτουν το σχετικό εξοπλισμό, είναι δυνατός ο ορισμός της σειράς ταξινόμησης από την Κεντρική Οθόνη Ελέγχου.
  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας, καθώς και στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία κλήσης συνδιάσκεψης στο αυτοκίνητό μου;

  Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου σας, την κινητή συσκευή σας και τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας. Ενδέχεται να χρειάζεται να ενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία στην κάρτα SIM από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.
  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας, στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας, καθώς και στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Σημείωση: Εάν η λειτουργία αναμονής κλήσης δεν είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης με εισερχόμενη κλήση.

 • Γιατί δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντα σε κάποιες περιπτώσεις εισερχόμενων κλήσεων;

  Αυτό συμβαίνει, συνήθως, όταν ο καλών έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού στην κινητή συσκευή του.

 • Γιατί δεν εμφανίζεται ο αριθμός μου στα άτομα που καλώ, όταν πραγματοποιώ εξερχόμενες κλήσεις;

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας για να δείτε μήπως είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απόκρυψης αριθμού.
  Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η λειτουργία απόκρυψης αριθμού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας. Στην περίπτωση αυτή, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας και να του ζητήσετε να σας απενεργοποιήσει τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού.

 • Γιατί οι συναντήσεις, οι υποχρεώσεις και οι σημειώσεις δεν εμφανίζονται στο μενού Office (Γραφείο) του αυτοκινήτου μου;

  Συναντήσεις παλαιότερες από 20 ημέρες ή που βρίσκονται μετά από πάνω από 50 ημέρες στο μέλλον, δεν μεταφέρονται. Ολοκληρωμένες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που βρίσκονται μετά από πάνω από 90 ημέρες στο μέλλον, επίσης δεν μεταφέρονται. Ανάλογα με τον αριθμό των συναντήσεων που είναι αποθηκευμένες στην κινητή συσκευή σας, ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλες στο αυτοκίνητο.
  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας, στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας, καθώς και στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Συμπίπτουν μεταξύ τους οι λίστες κλήσεων στο αυτοκίνητο και στην κινητή συσκευή;

  Η μεταφορά λιστών κλήσεων εξαρτάται και από την κινητή συσκευή και από το αυτοκίνητο. Δείτε ποιες κινητές συσκευές υποστηρίζουν την εξαγωγή λιστών κλήσεων στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX και ελέγξτε επίσης εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με αυτήν τη λειτουργία.
  Όταν χρησιμοποιείτε κινητές συσκευές που δεν υποστηρίζουν λίστες κλήσεων, οι λίστες που εμφανίζονται στο αυτοκίνητο περιλαμβάνουν μόνο τις κλήσεις που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth® του αυτοκινήτου.

 • Γιατί δεν μπορώ να δω όλα τα μηνύματα SMS στην κινητή συσκευή όταν τη χρησιμοποιώ στο αυτοκίνητο;

  Η μεταφορά μηνυμάτων SMS εξαρτάται και από την κινητή συσκευή και από το αυτοκίνητο. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με αυτό το θέμα στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX

 • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία αναπαραγωγής ήχου μέσω Bluetooth® στο αυτοκίνητο;

  Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία "Audio (Bluetooth)" (Ήχος μέσω Bluetooth) είναι ενεργοποιημένη στην Κεντρική Οθόνη Ελέγχου και δείτε επίσης εάν η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Σε ορισμένες κινητές συσκευές, είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε έναν τίτλο χρησιμοποιώντας τη συσκευή.

 • Πώς μπορώ να συνεχίσω την αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth® μετά από μια τηλεφωνική κλήση ή μετά τη λήψη ενός μηνύματος ενημέρωσης για την κίνηση στους δρόμους;

  Συνήθως, η σίγαση της αναπαραγωγής ήχου ακυρώνεται αυτόματα. Εάν, ωστόσο, δεν συμβεί αυτό, μπορείτε να κάνετε επανέναρξη της αναπαραγωγής ήχου πατώντας ξανά το πλήκτρο έντασης.

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία αναπαραγωγής ήχου της κινητής συσκευής μου μέσω Bluetooth®, εάν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο μέσω του προσαρμογέα snap-in USB ή μέσω καλωδίου USB;

  Δεν παρέχουν σταθερή υποστήριξη για αυτήν τη λειτουργία όλες οι κινητές συσκευές. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την αναπαραγωγή ήχου, απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Audio (Bluetooth)" (Ήχος μέσω Bluetooth) στην Κεντρική Οθόνη Ελέγχου.

 • Γιατί οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες για κάποιες επαφές μου στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν εμφανίζονται στην Κεντρική Οθόνη Ελέγχου;

  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, για να μάθετε εάν η λειτουργία εικόνων επαφών υποστηρίζεται από την κινητή συσκευή σας και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου σας. Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον υποστηριζόμενο αριθμό εικόνων επαφών από το σύστημα.

 • Πώς μπορώ να ενημερώσω το λογισμικό του αυτοκινήτου μου;

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/updateXXX.

 • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον προαιρετικό εξοπλισμό Internet με την κινητή συσκευή μου;

  Για τη χρήση αυτής της δυνατότητας απαιτείται ο προαιρετικός εξοπλισμός με τον κωδικό SA 614, σε συνδυασμό με τον κωδικό SA 644 ή SA 6NK, στα αυτοκίνητα με χρονολογία κατασκευής από το Σεπτέμβριο 2010 και έπειτα (η λειτουργία αυτή δεν προσφέρεται σε όλες τις χώρες).
  Προτού χρησιμοποιήσετε το Internet στο αυτοκίνητο για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει ενημέρωση του συστήματος. Αυτό γίνεται από την Κεντρική Οθόνη Ελέγχου, επιλέγοντας BMW services [Υπηρεσίες BMW] > Service status [Κατάσταση υπηρεσιών] > Update BMW services [Ενημέρωση υπηρεσιών BMW].
  Βεβαιωθείτε επίσης ότι οι παράμετροι της κινητής συσκευής σας είναι κατάλληλα ρυθμισμένες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη συνέχεια αυτών των Συχνών Ερωτήσεων.

 • Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις παραμέτρους της κινητής συσκευής μου για χρήση του Internet ή του BMW TeleServices;

  Στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας θα βρείτε οδηγίες για τη ρύθμιση της παραμέτρου "Όνομα σημείου πρόσβασης (APN)". Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούνται άλλες ονομασίες για αυτές τις παραμέτρους, όπως "Ρυθμίσεις Internet", "Ρυθμίσεις μόντεμ" ή "Ρυθμίσεις σύνδεσης σε δίκτυο μέσω κινητής συσκευής (tethering)". Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες από τον πάροχο υπηρεσιών σας.
  Έχετε υπόψη ότι οι περισσότερες κινητές συσκευές Sony Ericsson αναγνωρίζουν μόνο την πρώτη καταχώρηση της λίστας APN. Για αυτόν το λόγο, συνιστάται η διαγραφή όλων των άλλων ρυθμίσεων παραμέτρων APN.

 • Μετά από την πραγματοποίηση σύνδεσης μέσω Bluetooth, η κινητή συσκευή μου προσπαθεί να καλέσει έναν τηλεφωνικό αριθμό από μόνη της.

  Αναφορικά με τις υπηρεσίες BMW TeleServices (κωδικός προαιρετικού εξοπλισμού SA 6AA), η κλήση BMW TeleService πραγματοποιείται αυτόματα όταν απαιτείται η παροχή αυτών των υπηρεσιών. Έτσι, η συσκευή σας ενδέχεται να επιχειρήσει πολλές φορές να πραγματοποιήσει σύνδεση δεδομένων για τη μετάδοση δεδομένων για το αυτοκίνητο.

 • Γιατί ορισμένες καταχωρήσεις εμφανίζονται στο αυτοκίνητο δύο φορές;

  Εάν η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει τη μεταφορά καταχωρήσεων που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, τότε εμφανίζονται και αυτές στο αυτοκίνητο.

 • Γιατί όταν κάνω μια τηλεφωνική κλήση, εμφανίζεται στην οθόνη διαφορετικό όνομα από αυτό του ατόμου που καλώ;

  Αυτό συμβαίνει μερικές φορές όταν ο ίδιος αριθμός χρησιμοποιείται για περισσότερες από μία και διαφορετικές καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο. Όταν πραγματοποιείται μια τηλεφωνική κλήση, εμφανίζεται μόνο ένα από τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στο συγκεκριμένο αριθμό.

 • Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των ονομάτων αρχείων και των ονομάτων για τη συσκευή;

  Τα ονόματα αρχείων θα πρέπει να είναι σχετικά μικρά, έτσι ώστε το μήκος ονόματος που εμφανίζεται στην οθόνη (συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών καταλόγων) να μην υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες. Εάν ξεπεραστεί αυτό το μήκος ή εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία με το ίδιο όνομα σε ένα μέσο αποθήκευσης, τότε αυτά θα αναγνωρίζονται με χρήση αριθμών και τα ονόματα θα σμικρύνονται. Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες ή σύμβολα κατά την ονοματοδοσία της συσκευής σας.

 • Γιατί μερικές φορές χρειάζεται να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να μπορέσω να αποκτήσω πρόσβαση στα τραγούδια μου μέσω της αναζήτησης μουσικής;

  Όταν συνδέονται MP3 players ή USB sticks για πρώτη φορά, η πρόσβαση στα αρχεία μουσικής, στην αρχή, είναι δυνατή μόνο μέσω της δομής καταλόγων της συσκευής. Η πιο πρακτική και εύκολη μέθοδος αναζήτησης με βάση το είδος μουσικής, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή το τραγούδι δεν είναι δυνατή μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των σχετικών πληροφοριών αρχείων. Η απόκριση του MP3 player ή του USB stick, όπως π.χ. η διάρκεια του συγχρονισμού και η ταχύτητα λειτουργίας, εξαρτάται από τη χωρητικότητα αποθήκευσης και την τεχνολογία της χρησιμοποιούμενης συσκευής, καθώς και από τον αριθμό και τον τύπο των αποθηκευμένων σε αυτήν κομματιών ήχου. Στην περίπτωση ενός MP3 player με μνήμη flash 8 GB, αυτή η διαδικασία συγχρονισμού διαρκεί περίπου 10 λεπτά. Ο χρόνος αυτός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, τα κομμάτια ήχου μπορούν να επιλεγούν μέσω καταλόγων και ονομάτων αρχείων.

 • Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση λιστών αναπαραγωγής;

  Οι λίστες αναπαραγωγής σε μορφή M3U υποστηρίζονται από όλες τις θύρες USB audio της BMW. Υποστηρίζονται και άλλες μορφές, ανάλογα με τον τύπο της θύρας USB audio που διαθέτετε. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.

 • Γιατί το αυτοκίνητό μου δεν ξεκινά πάντα με τη θύρα USB audio, παρ' όλο που η τελευταία πηγή εξόδου ήχου ήταν από εξωτερική συσκευή

  Ορισμένες συσκευές USB χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναγνωριστούν από τη θύρα USB audio, ανάλογα με το μέγεθος, τη χωρητικότητα και την ταχύτητα πρόσβασης. Αυτό γίνεται φανερό, για παράδειγμα, από το γεγονός ότι κάποιες συσκευές δεν ξεκινούν την αναπαραγωγή αυτόματα και θα πρέπει να τις επιλέξει ο ίδιος ο χρήστης από το μενού "Entertainment" (Ψυχαγωγία), ακόμα και στην περίπτωση που η τελευταία ενεργή πηγή ήχου τη στιγμή που ο χρήστης βγήκε από το αυτοκίνητο ήταν η θύρα USB audio.

 • Γιατί το iPhone/iPod μου δεν αναγνωρίζεται από τη θύρα USB audio;

  Σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να παρουσιαστούν προβλήματα με την αναγνώριση του Apple iPhone/iPod. Τα παρακάτω βήματα μπορεί να επιλύσουν το πρόβλημα:
  • Αποσυνδέστε το Apple iPhone/iPod και, κατόπιν, συνδέστε το ξανά.
  • Ελέγξτε εάν το Apple iPhone/iPod είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB audio με το σωστό καλώδιο προσαρμογής.
  • Ελέγξτε το καλώδιο για πιθανές ζημιές. Αποφύγετε να τυλίγετε το καλώδιο.
  • Εάν είστε κάτοχοι αυτοκινήτου με Εκτεταμένη σύνδεση για music player κινητού τηλεφώνου (προσαρμογέας snap-in USB), ενδέχεται να χρειάζεται να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα snap-in USB από την πλάκα βάσης, εάν θέλετε να λειτουργεί το iPhone/iPod μέσω της διασύνδεσης USB. Αυτό ισχύει και για έναν κενό προσαρμογέα snap-in.
  • Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης του Apple iPhone/iPod.
  • Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν επιλύσουν το πρόβλημα, κάντε επαναφορά του Apple iPhone/iPod.

 • Γιατί το MP3 player/κινητό τηλέφωνό μου δεν αναγνωρίζεται από τη θύρα USB audio;

  Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι πιθανό να παρουσιαστούν προβλήματα με την αναγνώριση της κινητής συσκευής σας.
  Για παράδειγμα, όταν σβήσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου και μετά τον ανάψετε ξανά με την κινητή συσκευή να παραμένει συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου USB, υπάρχουν περιπτώσεις που η σύνδεση USB δεν εδραιώνεται ξανά. Σε αυτήν την περίπτωση, η ζεύξη επικοινωνίας μέσω USB θα πρέπει να αποσυνδεθεί και, στη συνέχεια, να συνδεθεί ξανά.

ΠΡΟΪΌΝ

 • Μπορώ να χρησιμοποιήσω το προφίλ Bluetooth® SAP (Προφίλ Πρόσβασης σε SIM) στην BMW μου;

  Ο χειρισμός του προαιρετικού εξοπλισμού με κωδικό SA 6NB ή του προσαρμογέα snap-in SAP μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της κάρτας SIM ενός παρόχου GSM ή μέσω ενός κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth SAP.

 • Γιατί χρειάζομαι τον ειδικό εξοπλισμό "Εκτεταμένη συνδεσιμότητα του music player του κινητού τηλεφώνου" (SA 6NF);

  Εκτός από τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμού τηλεφώνου (κωδικός προαιρετικού εξοπλισμού SA 633 ή SA 644) και τη θύρα USB audio (κωδικός προαιρετικού εξοπλισμού SA 6FL), υπάρχει επίσης ο εξοπλισμός εκτεταμένης συνδεσιμότητας του music player του κινητού τηλεφώνου (κωδικός προαιρετικού εξοπλισμού SA 6NF). Με τη βοήθεια ενός συμβατού προσαρμογέα snap-in USB, αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση στα δεδομένα μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο σε όλες σχεδόν τις σειρές των επιλεγμένων κινητών συσκευών.
  Έτσι, από τη στιγμή που είστε εξοπλισμένοι με τον αντίστοιχο προσαρμογέα snap-in USB για την κινητή συσκευή σας, πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις για τη χρήση της κινητής συσκευής σας τόσο με τη λειτουργία hands-free όσο και με τη λειτουργία αναπαραγωγής ήχου ταυτόχρονα.

 • Χρειάζομαι προσαρμογέα snap-in για τη λειτουργία της κινητής συσκευής μου στο αυτοκίνητο;

  Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της κινητής συσκευής σας στο αυτοκίνητο, το BMW Group συνιστά τη χρήση προσαρμογέα snap-in προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία, η φόρτιση και η σύνδεση της κινητής συσκευής με την εξωτερική κεραία. Πληροφορίες για την τρέχουσα γκάμα των διαθέσιμων προσαρμογέων snap-in μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Ποιον πρόσθετο εξοπλισμό χρειάζομαι για τη θύρα USB audio;

  Η αναπαραγωγή ήχου από συσκευές USB υποστηρίζεται με τον ειδικό προαιρετικό εξοπλισμό SA6NL, SA6NK, SA6NH ή SA6FL. Σε ορισμένες αγορές, αυτός ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να προσφέρεται ως βασικός εξοπλισμός.
  Για τα αυτοκίνητα στα οποία η θύρα USB audio περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, οι κωδικοί SA δεν παρατίθενται πλέον ξεχωριστά.

 • Μπορώ/πρέπει να χρησιμοποιήσω καλώδιο προσαρμογής στο αυτοκίνητο;

  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προεκτάσεις για τη σύνδεση των συσκευών σας, όπως και καλώδια προσαρμογής του τύπου "USB mini/micro σε USB". Αυτή η χρήση ενός εύκαμπτου καλωδίου προσαρμογής, στην ουσία, συνιστάται με σκοπό την προστασία της θύρας USB και του MP3 player από μηχανικές ζημιές. Το καλώδιο δεν θα πρέπει να έχει μήκος πάνω από 1 m.

ΠΡΟΪΌΝ

 • Γιατί δεν μπορώ να καταχωρήσω την κινητή συσκευή μου, παρ' όλο που εισήγαγα τον κωδικό ελέγχου στοιχείων;

  Πρώτα απ' όλα, ελέγξτε εάν η κινητή συσκευή σας περιλαμβάνεται στη λίστα των κινητών συσκευών που έχουν ελεγχθεί από την BMW (XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX).
  Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων που εισάγεται στο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που εισάγεται στην κινητή συσκευή. Επιπλέον, η διαδικασία καταχώρησης πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Σε παλαιότερα μοντέλα, ο κωδικός ελέγχου στοιχείων πρέπει να εισαχθεί μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Εάν χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης, μπορεί να είναι απαραίτητο να διαγράψετε τις ήδη υπάρχουσες καταχωρήσεις στη λίστα συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας.

 • Γιατί η κινητή συσκευή μου δεν μπορεί να επανασυνδεθεί αυτόματα; Και γιατί μια μέχρι πρότινος αξιόπιστα υποστηριζόμενη λειτουργία δεν είναι πλέον διαθέσιμη όπως πριν;

  Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη και στην κινητή συσκευή και στο αυτοκίνητο. Εάν δεν πραγματοποιείται αυτόματη σύνδεση, ελέγξτε την οθόνη της κινητής συσκευής σας.
  Ορισμένες κινητές συσκευές απαιτούν επιβεβαίωση από εσάς για την πραγματοποίηση τόσο της τρέχουσας σύνδεσης όσο και των μελλοντικών συνδέσεων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας.
  Εάν η κινητή συσκευή δεν κατορθώσει να συνδεθεί αυτόματα ακόμα και μετά από αρκετές προσπάθειες, το πρόβλημα αυτό ίσως να επιλυθεί απενεργοποιώντας εντελώς και ενεργοποιώντας ξανά το κινητό τηλέφωνο, αφαιρώντας για λίγο την μπαταρία ή κάνοντας επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Προτού προχωρήσετε σε επαναφορά του κινητού τηλεφώνου, σας συνιστούμε ιδιαίτερα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της κινητής συσκευής σας.
  Ελέγξτε επίσης εάν οι πληροφορίες καταχώρησης εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στην κινητή συσκευή. Εάν δεν υπάρχουν, διαγράψτε τις υπόλοιπες εγγραφές καταχώρησης και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία καταχώρησης.
  Η αδυναμία αποκατάστασης μόνιμης ή σταθερής σύνδεση (π.χ. επαναλαμβανόμενες διακοπές της σύνδεσης Bluetooth), πολύ συχνά, οφείλεται σε σφάλμα υλικού (hardware) στην κινητή συσκευή ή στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κινητή συσκευή (π.χ. καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου, μηνύματα SMS, λίστες κλήσεων κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας συνιστούμε να κάνετε επαναφορά της κινητής συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (εάν είναι απαραίτητο, δημιουργήστε προηγουμένως ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας).

 • Το όνομα του συνομιλητή μου δεν εμφανίζεται, παρ' όλο που αυτό το άτομο είναι αποθηκευμένο στην κινητή συσκευή.

  Εάν η πραγματοποίηση της κλήσης ξεκίνησε από την κινητή συσκευή ενώ ήταν ενεργή μια σύνδεση Bluetooth, δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί ότι ο αριθμός ή το όνομα του συνομιλητή σας θα εμφανιστεί στην Κεντρική Οθόνη Ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση, ελέγξτε εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος της κινητής συσκευής εμφανίζεται στην Κεντρική Οθόνη Ελέγχου και εάν η συγκεκριμένη επαφή έχει μεταφερθεί σωστά και πλήρως.

 • Γιατί η ένταση του σήματος δεν εμφανίζεται σωστά;

  Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις κινητές συσκευές. Επίσης, ορισμένες κινητές συσκευές μεταφέρουν την τρέχουσα ένταση σήματος, αλλά με σημαντική καθυστέρηση. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Δεν εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις επαφών στην Κεντρική Οθόνη Ελέγχου ή/και δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία των καταχωρήσεων επαφών της κινητής συσκευής. Η μεταφορά καταχωρήσεων επαφών εξαρτάται και από την κινητή συσκευή και από το αυτοκίνητο. Υπάρχει περιορισμός αναφορικά με τον υποστηριζόμενο αριθμό καταχωρήσεων επαφών από το σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Γιατί ο τηλεφωνικός κατάλογος του Blackberry μου δεν εμφανίζεται στο αυτοκίνητο;

  Σε πολλές περιπτώσεις, η κινητή συσκευή Blackberry χρησιμοποιείται σε κατάσταση λειτουργίας Enterprise (εταιρική λειτουργία). Στις περιπτώσεις αυτές, ο διαχειριστής IT της εταιρείας καθορίζει την πολιτική και της ρυθμίσεις ασφάλειας.
  Το πρόβλημα αυτό, τις περισσότερες φορές, μπορεί να επιλυθεί εφαρμόζοντας μία από αυτές τις ρυθμίσεις ασφάλειας. Ελέγξτε μήπως η παρακάτω επιλογή είναι ρυθμισμένη σε "No" (Όχι):
  Options (Επιλογές) > Security Options (Επιλογές ασφάλειας) > General Settings (Γενικές ρυθμίσεις) > Insert Address Book (Εισαγωγή τηλεφωνικού καταλόγου) > No (Όχι)
  Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτής της επιλογής ή εάν η αλλαγή δεν αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε το διαχειριστή IT της εταιρείας σας.

 • Ο φάκελος "Office" (Γραφείο) δεν περιέχει κανένα στοιχείο μενού για τις Ειδήσεις, το Ημερολόγιο, τις Εργασίες και τις Σημειώσεις.

  Κατ' αρχήν, ελέγξτε ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX εάν η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει τις επιθυμητές λειτουργίες όταν είναι συνδεδεμένη με το αυτοκίνητό σας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η λήψη των μηνυμάτων e-mail και SMS, καθώς και του ημερολογίου, των εργασιών και των σημειώσεων, ξεκινά μόνο αφού ολοκληρωθεί η λήψη του τηλεφωνικού καταλόγου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος και τα περιεχόμενα του τηλεφωνικού καταλόγου. Επιπλέον, έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία λήψης διακόπτεται κατά την πραγματοποίηση ή τη λήψη μιας τηλεφωνικής κλήσης.

 • Μετά από την πραγματοποίηση σύνδεσης Bluetooth, ακούγονται επανειλημμένα διάφοροι ήχοι ειδοποίησης από την κινητή συσκευή μου, ενώ ορισμένοι από αυτούς μεταδίδονται και από τα ηχεία του αυτοκινήτου μου.

  Κατά την πρόσβαση σε καταχωρήσεις ημερολογίου, εργασίες και σημειώσεις, ορισμένες κινητές συσκευές εκπέμπουν ήχους ειδοποίησης. Ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείται, αυτοί οι ήχοι ειδοποίησης μπορούν να απενεργοποιηθούν (π.χ. στις ρυθμίσεις προφίλ). Τα μηνύματα κατάστασης και σφαλμάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν στην κινητή συσκευή μπορούν να αγνοηθούν.

 • Γιατί εμφανίζεται η ειδοποίηση "<Content Protection>" (Προστασία περιεχομένου) αντί των περιεχομένων του μηνύματος (σε μηνύματα e-mail και SMS);

  Σε αυτήν την περίπτωση, η κρυπτογράφηση δεδομένων ("Προστασία περιεχομένου") εμποδίζει τη μεταφορά δεδομένων από το κλειδωμένο Blackberry στο αυτοκίνητο. Εάν το Blackberry ξεκλειδωθεί εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης, τα μηνύματα μεταφέρονται σωστά.
  Για να επιλύσετε οριστικά αυτό το πρόβλημα, οι παράμετροι ασφάλειας θα πρέπει να ρυθμιστούν στην κινητή συσκευή ως εξής: Menu (Μενού) > Options (Επιλογές) > Security Options (Επιλογές ασφάλειας) > Encryption (Κρυπτογράφηση): Disabled (Απενεργοποιημένη). Εάν δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή Blackberry Enterprise Server στο τμήμα IT της εταιρείας σας.

 • Γιατί δεν μπορώ να κάνω αναπαραγωγή τραγουδιών που έχω αγοράσει;

  Πολλές φορές, τα τραγούδια που αγοράζετε σας παρέχονται με προστασία αντιγραφής (DRM: Digital Rights Management, Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων). Τα τραγούδια με προστασία αντιγραφής δεν μπορούν να αναπαραχθούν και προσπερνώνται. Έτσι, η αναπαραγωγή συνεχίζεται με το επόμενο τραγούδι που μπορεί να αναπαραχθεί. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατεστραμμένων ή ελαττωματικών αρχείων τραγουδιών.

 • Γιατί ακούγεται θόρυβος παρεμβολών κατά την αναπαραγωγή των τραγουδιών μου;

  Ελέγξτε τα αρχεία MP3 σας και επαναλάβετε την εξαγωγή ("ripping") τους ή κάντε εξαγωγή με άλλο λογισμικό. Εάν έχετε συνδέσει την κινητή συσκευή σας μέσω της θύρας Aux-In, ρυθμίστε την ένταση ήχου εξόδου στη συσκευή σας στο μέγιστο επίπεδο και, στη συνέχεια, προσαρμόστε την ένταση μέσω του συστήματος ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου σας.

 • Γιατί δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή μουσικής από το iPhone/iPod μου μέσω του προσαρμογέα snap-in;

  Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα snap-in για βίντεο. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τυχόν καλώδια από την αναλογική θύρα AUX.

 • Γιατί ορισμένα τραγούδια μπορώ να τα βρω μόνο στον κατάλογο;

  Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία μπορείτε να τα βρείτε μόνο στον κατάλογο, ελέγξτε τις πληροφορίες ετικετών ID3 για αυτά τα τραγούδια. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι συμπληρωμένες σωστά, τότε δεν είναι δυνατό να ταξινομηθούν σωστά τα τραγούδια.

 • Άλλαξα ένα τραγούδι στο σπίτι. Γιατί δεν μπορώ να το δω στο αυτοκίνητο;

  Εάν αλλάξετε τις ετικέτες ID3 των αρχείων στο μέσο αποθήκευσης, μερικές φορές, είναι πιθανό η αλλαγή αυτή να μην αναγνωρίζεται από τη θύρα USB audio. Στις περιπτώσεις αυτές, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη θύρα USB audio και διαγράψτε ένα αρχείο από τη συσκευή ή προσθέστε ένα αρχείο σε αυτήν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επαναληφθεί εξαναγκαστικά η ανάγνωση των πληροφοριών τραγουδιών την επόμενη φορά που θα συνδεθεί η συσκευή στη θύρα USB audio.

 • Μερικές φορές, ανοίγει το ραδιόφωνο κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, παρ' όλο που η τελευταία επιλεγμένη πηγή ήχου ήταν η θύρα USB audio.

  Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, γίνεται προσπάθεια αναπαραγωγής από την πηγή ήχου που επιλέχθηκε τελευταία. Στην περίπτωση της θύρας USB audio, αυτό επηρεάζεται από το συνδεδεμένο MP3 player. Όταν ξεκινά το αυτοκίνητο, ο χρόνος που απαιτείται για να αναγνωριστεί το MP3 player ενδέχεται να ποικίλλει. Αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι το μέγεθος, η χωρητικότητα και η ταχύτητα πρόσβασης του MP3 player. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επικοινωνία με το MP3 player δεν μπορεί να αποκατασταθεί αρκετά γρήγορα και, γι' αυτό, το αυτοκίνητο ενεργοποιεί πρώτα το ραδιόφωνο.

 • Γιατί μερικές φορές χρειάζεται λίγος χρόνος για να αποκριθεί η θύρα USB audio στη ρύθμιση αναπαραγωγής με τυχαία σειρά;

  Η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά εκτελείται από το Apple iPhone/iPod ή από τη θύρα USB audio. Ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή της ρύθμισης αναπαραγωγής με τυχαία σειρά εξαρτάται από το μέγεθος των λιστών αναπαραγωγής. Καθυστερήσεις ενδέχεται να παρατηρηθούν κυρίως στην περίπτωση μεγάλων λιστών.

 • Γιατί μου εμφανίζονται ψηφία αντί, για παράδειγμα, τίτλοι τραγουδιών ή άλμπουμ στις λίστες;

  Τα ψηφία που βλέπετε αντιπροσωπεύουν χαρακτήρες κράτησης θέσης (placeholders) για καταχωρήσεις που υπάρχουν στη λίστα και εμφανίζονται όποτε οι πληροφορίες από το MP3 player δεν μπορούν να φορτωθούν αρκετά γρήγορα. Μόλις γίνουν διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι καταχωρήσεις στις λίστες εμφανίζονται ολόκληρες κανονικά.

 • Γιατί μερικές φορές εμφανίζεται πρώτα το μήνυμα "Data is being read..." (Γίνεται ανάγνωση δεδομένων...) και οι λίστες που έχουν ζητηθεί εμφανίζονται αργότερα;

  Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάνετε γρήγορη κύλιση μέσα σε μια λίστα ή όταν περιηγείστε σε φακέλους με πάρα πολλές καταχωρήσεις.

 • Γιατί δεν εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες μετα-δεδομένων των αρχείων ήχου μου;

  Η παρουσία ειδικών χαρακτήρων, χαρακτήρων με διαλυτικά και χαρακτήρων από άλλες γλώσσες στις ετικέτες ID3 των αρχείων ήχου είναι η πιθανότερη αιτία που δεν εμφανίζονται σωστά οι αποθηκευμένες πληροφορίες μετα-δεδομένων. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε αυτούς τους χαρακτήρες από τις πληροφορίες μετα-δεδομένων των αρχείων που παρουσιάζουν το πρόβλημα ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα άλλο πρόγραμμα για την αποθήκευση των πληροφοριών μετα-δεδομένων.

 • Γιατί τα κομμάτια ήχου αναπαράγονται με διαφορετικά επίπεδα έντασης ήχου;

  Σε περίπτωση που τα αρχεία MP3 αναπαράγονται με διαφορετικά επίπεδα έντασης ήχου, παρά το γεγονός ότι δεν έχετε πειράξει το χειριστήριο ρύθμισης της έντασης ήχου αναπαραγωγής του αυτοκινήτου σας, το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στα ίδια τα αρχεία MP3. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου κατά τη μετατροπή των κομματιών ήχου σε αρχεία MP3 και, εάν είναι απαραίτητο, μετατρέψετε ξανά τα κομμάτια ήχου σε αρχεία MP3. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα για τη σταθεροποίηση του επιπέδου έντασης ήχου της συλλογής μουσικής σας.

 • Γιατί δεν είναι αποθηκευμένο το φίλτρο μουσικής της συσκευής μου Apple;

  Στην περίπτωση παλαιότερων εκδόσεων λογισμικού, το φίλτρο μουσικής, κάποιες φορές, δεν αποθηκεύεται στο αυτοκίνητο. Επομένως, θα πρέπει να ενημερώσετε την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας Apple. Μπορείτε να εμφανίσετε την έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας Apple μέσω της ακόλουθης επιλογής μενού: Settings (Ρυθμίσεις) > General (Γενικά) > About (Πληροφορίες) > Version (Έκδοση)

 • Γιατί βλέπω μια μαύρη εικόνα κατά την αναπαραγωγή βίντεο από το iPhone/iPod μου;

  Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι πιθανό να εμφανιστεί μαύρη εικόνα όταν υπάρχουν ενεργές εφαρμογές στο παρασκήνιο στη συσκευή σας Apple. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να κλείσετε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε μέσω του προγράμματος διαχείρισης εργασιών της συσκευής σας.

 • Γιατί τα βίντεο από το iPhone/iPod μου εμφανίζονται μη κεντραρισμένα;

  Εάν τα βίντεο δεν εμφανίζονται στο κέντρο της οθόνης σας, επιλέξτε ξανά το βίντεο του iPhone/iPod σας που θέλετε να δείτε. Η καλύτερη δυνατή ποιότητα αναπαραγωγής επιτυγχάνεται όταν οι προτιμήσεις βίντεο στο iPhone/iPod σας έχουν ρυθμιστεί σε "NTSC and Widescreen = on" (NTSC και Ευρεία οθόνη = Ενεργό).