ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ BMW E46 ΣΕΙΡΑ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 1997 ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟ 2000

Οχήματα από διαφορετικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν πρόσφατα ανακληθεί, με σκοπό τον έλεγχο ή και την αντικατάσταση του αερόσακου οδηγού, διότι ενδέχεται να υπάρξει πιθανότητα δυσλειτουργίας της μονάδας αερόσακου. Τα οχήματα αυτά είναι εξοπλισμένα με αερόσακο NADI (Non Azide Driver Inflator), από τον προμηθευτή ΤΑΚΑΤΑ

Εμπλεκόμενα οχήματα
BMW σειρά 3
Μοντέλα E46
Περίοδος παραγωγής: Νοέμβριος 1997 – Ιούνιος 2000

Αν το όχημά σας έχει παραχθεί την παραπάνω αναφερόμενη περίοδο, τότε ενδέχεται να έχει τοποθετηθεί σε αυτό, προβληματικός αερόσακος ΤΑΚΑΤΑ.

Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε άμεσα με έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της BMW Hellas, ώστε να διευκρινίσετε αν το όχημά σας εμπλέκεται σε αυτή την τεχνική ανάκληση και αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν στο όχημά σας έχει ήδη αντικατασταθεί ο αερόσακος οδηγού λόγω της εμπλοκής του σε κάποιο ατύχημα, θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτός ο αερόσακος.

Μάθετε περισσότερα

Λεπτομέρειες

Οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται στα οχήματα BMW , αποκάλυψαν ότι μακροπρόθεσμα, αυτού του τύπου οι αναφλεκτήρες (NADI) ενδέχεται να παρουσιάζουν με τον καιρό, διαρροή. Οι προμηθευτές μας, μας έχουν ήδη πληροφορήσει για την περίοδο παραγωγής εκείνων των αναφλεκτήρων που μπορεί να εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα.

Αυτή η διαρροή ενδέχεται να επιτρέψει στο προωθητικό υγρό να απορροφήσει υγρασία. Σύμφωνα με τη τρέχουσα παραδοχή, η υψηλή απορρόφηση υγρασίας και ενδεχομένως η πιθανότητα αφύγρανσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα, μαζί με συνδυασμό των συνθηκών οδήγησης (για παράδειγμα ανωμαλίες στο οδόστρωμα), μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του προωθητικού υγρού. Σε αυτή τη περίπτωση και στην πιθανότητα ατυχήματος, κατά την ανάπτυξη του αερόσακου, μπορεί να δημιουργηθεί υψηλή εσωτερική πίεση στο προωθητικό υγρό, με ενδεχόμενη έκρηξη του υγρού αυτού και αποτέλεσμα να σχισθεί ο αερόσακος στο σημείο ένωσης με το μεταλλικό τμήμα του αναφλεκτήρα του.

Μάθετε περισσότερα