Κυκλικότητα, BMW i5 Sedan, G60 BEV

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BMW

ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE.

Υιοθετούμε αυτές τις αρχές κυκλικότητας για να διαφυλάξουμε τους φυσικούς πόρους και να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα των υλικών μακροχρόνια. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούμε δευτερογενή υλικά σε νέα εξαρτήματα. Επιπλέον, αυξάνουμε την ανακυκλωσιμότητα των εξαρτημάτων σε όλο το στάδιο σχεδίασης και εξέλιξης του προϊόντος.

Η νέα BMW i5 υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει ανακυκλωμένα υλικά σε ένα ποσοστό περ. 21%. Αυτή η τιμή υπολογίστηκε στην αρχή της παραγωγής της το 2023 σύμφωνα με καταχωρίσεις συγκεκριμένων προμηθευτών και σύμφωνα με τις μέσες βιομηχανικές τιμές και περιλαμβάνει επίσης τα υπολείμματα παραγωγής.

ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ BMW i5:

  • Στοιχεία συσσωρευτών υψηλής τάσης: Περ. 10 % (από αυτά περ. 50 % ανακυκλωμένο νικέλιο)
  • Αλουμίνιο στις ζάντες ελαφρού κράματος: Περ. 45 %
  • Πλαστικά στην επένδυση δαπέδου: Περ. 25 %

Η χρήση δευτερογενών υλικών συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του αποτυπώματος CO₂e, ανάλογα με το υλικό. Για παράδειγμα, η χρήση δευτερογενούς αλουμινίου μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα CO₂e ενός εξαρτήματος έως και κατά 20%.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ BMW i5.

Σε σχέση με όλο το όχημα, τουλάχιστον 85% των υλικών είναι ανακυκλωμένα και, περιλαμβάνοντας και τη θερμική αξιοποίηση, τουλάχιστον 95% σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις (οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ELV 2000/53/ΕΚ). Επιπλέον, συμμορφούμενοι με την τρέχουσα νομοθεσία, παραλαμβάνουμε ανακυκλώνουμε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε πάνω από 2.800 σημεία συλλογής σε 30 χώρες.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ BMW i5.

Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής μίας BMW i5 eDrive40 θα βρείτε εδώ: