ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

BMW HELLAS A.E. – Εταιρεία του Ομίλου BMW Group

Λ. Κύμης & Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά 

Τηλέφωνο: 210-9118000

Fax: 210-9118001

E-Mail: bmwcustomercare@bmw.gr

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών της BMW Hellas είναι: Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 18:00

Only for author: 

Syntax for contact reason items:

<Contact Reason|e-mail address|boolean=Contact Reason>

The first three values are seperated by pipes " | ":

1. Contact Reason that will be sent to GCDM

2. Email address that will be filled in hidden field "Forward Email Adress Encrypted" and sent to GCDM

3. Boolean value (true or false) that will be filled in hidden field "Forward Dealer Flag" and sent to GCDM

 

The value behind the equals " = " symbol is the value that will be displayed in the contact reason dropdown. 

By clicking on the value in the dropdown the user will trigger the settings that the author has configured for the field.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

* Υποχρεωτικά πεδία

Ποιος Επίσημος Έμπορος BMW θα θέλατε να επικοινωνήσει μαζί σας; *