ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Η παρούσα ιστοσελίδα τηρείται από τη BMW Hellas A.E.
Αποκλειστικοί Εισαγωγείς BMW Group Hellas
Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, 145 64, Κηφισιά

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

E-mail: bmwcustomercare@bmw.gr
Τηλ. +30 210 9118000

Fax: +30 210 9118001

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 18:00

 

Αριθμός Εμπορικού μητρώου: 121595101000

Αριθμός φορολογικού μητρώου προστιθέμενης αξίας: EL999509019

Μάθετε περισσότερα