Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες («ΠΨΥ»).

Στον βαθμό που η BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. («BMW», «εμείς», «εμάς», «μας») παρέχει σε αυτή την ιστοσελίδα ενδιάμεσες υπηρεσίες με την έννοια του άρθρου 3 ζ) της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες («ΠΨΥ»), εφαρμόζονται οι εξής πληροφορίες σε αυτές: