Έλεγχος οχήματος για τεχνικές ενέργειες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Τεχνική Διορθωτική Ενέργεια:
Το εργοστάσιο της BMW AG, προκειμένου να διασφαλίσει την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των οχημάτων του, ενδέχεται να εκδώσει κάποια βελτιωτική τεχνική οδηγία. Σε μία τέτοια ενδεχόμενη περίπτωση, κατά την οποία ένα όχημα ανήκει σε μία Τεχνική Διορθωτική Ενέργεια, αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί δωρεάν στην επόμενη επίσκεψή του, στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της BMW Hellas.

 

Ενέργεια Ανάκλησης:
Οι συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι, τους οποίους διενεργεί το εργοστάσιο της BMW AG, ενδέχεται να αποκαλύψουν δυσλειτουργίες, οι οποίες να συσχετίζονται με θέματα ασφάλειας. Ως μέτρο αντιμετώπισης και για την πραγματοποίηση της Ενέργεια Ανάκλησης, αποστέλλονται στους κατόχους αυτών των οχημάτων επιστολές με σκοπό την επίσκεψή τους στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της BMW Hellas και την δωρεάν πραγματοποίησή της.

 

Μάθετε περισσότερα
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

H βάση δεδομένων ανανεώνεται μια φορά το μήνα και αφορά μόνο οχήματα τα οποία έχουν ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη βάση ισχύει για οχήματα τα οποία έχουν διανεμηθεί από την BMW Hellas. Στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής παρακαλούμε επικοινωνήστε με 210 9118000, ή απευθυνθείτε σε μέλος τεχνικής εξυπηρέτησης του δικτύου της BMW Hellas.

Μάθετε περισσότερα