ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Bank GmbH (Υποκατάστημα Αθηνών), Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα

 

BMW Austria Ges. m. b. H., Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Leasing GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

Alphabet Austria Fuhrparkmanagement GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Austria

 

BMW Czech Republic s.r.o., Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Česká republika

 

BMW Financial Services Czech Republic s.r.o., Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika

 

BMW Slovenská republika s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

 

BMW Financial Services Slovakia s. r. o.,Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovakia

 

BMW Romania S.R.L., 42-44 București – Ploiești Road, Băneasa Business & Technology Park, Building B, Wing B2, 3rd Floor, Room 4, District 1, Bucharest 013696, Romania

 

BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

 

BMW Bulgaria EOOD, 55 Nikola Vaptsarov Blvd., EXPO 2000, Lozenets Region, Sofia 1407, Bulgaria

 

BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, Poland

 

Alphabet Insurance Services Polska Sp. z o. o., Wołoska 22 Street, 02-675 Warsaw, Poland

 

Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o. o., Wołoska 22 Street, 02-675 Warsaw, Poland

 

BMW Financial Services Polska Sp. z o. o., Wołoska 22 Street, 02-675 Warsaw, Poland

 

BMW Hungary Kft, székhelye Magyarország, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59., Hungary

 

BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

Μάθετε περισσότερα