ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ.

Πάντα στο σωστό δρόμο με το πιο ενημερωμένο υλικό χαρτών.

Πολλοί δρόμοι οδηγούν στον προορισμό σας. Για να μπορείτε να επιλέξετε τον καλύτερο από αυτούς για το ταξίδι σας, εμείς σας εξασφαλίζουμε συνεχώς ότι οι χάρτες μας παραμένουν πάντα ενημερωμένοι. Ανεξάρτητα από το σύστημα πλοήγησης BMW που έχετε, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για το πώς να ενημερώσετε τους τρέχοντες χάρτες σας.

Μάθετε περισσότερα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ.Πάντα στο σωστό δρόμο με το πιο ενημερωμένο υλικό χαρτών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ NEXT – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.*

Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα χαρτών του Συστήματος πλοήγησης BMW Next ακολουθώντας μερικά εύκολα βήματα:

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ NEXT – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.*

1. Συνδέστε το USB stick* 32 GB στο σύστημα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα η προβολή της λειτουργίας ενημέρωσης του συστήματος πλοήγησης.

2. Χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive, επιλέξτε και ενεργοποιήστε την επιλογή "Start update" ("Έναρξη ενημέρωσης") στην οθόνη.

3. Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει συνδρομή για χάρτες πλοήγησης σε ισχύ, θα χρειαστείτε έναν κωδικό για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα χαρτών. Εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive. Ο κωδικός ενεργοποίησης δεν περιέχει σκόπιμα τους αριθμούς 0 και 1, για να μην τους μπερδεύει ο χρήστης με τα γράμματα O και I, αντίστοιχα.

4. Επιλέξτε "OK" για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή σας. Στη συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης.

5. Τώρα, τα δεδομένα χαρτών θα ενημερώνονται καθώς συνεχίζετε να οδηγείτε. Οι βασικές δυνατότητες του συστήματος πλοήγησής σας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αφήστε το USB stick συνδεδεμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

6. Ολόκληρη η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου από 30 έως 90 λεπτά. Αφού εγκατασταθεί με επιτυχία η ενημέρωση, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μετά την επανεκκίνηση, η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ PREMIUM – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.*

Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα χαρτών του Συστήματος πλοήγησης BMW Premium ακολουθώντας μερικά εύκολα βήματα:

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ PREMIUM – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.*

1. Συνδέστε το USB stick* 32 GB στο σύστημα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα η προβολή της λειτουργίας ενημέρωσης του συστήματος πλοήγησης.

2. Χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive, επιλέξτε και ενεργοποιήστε την επιλογή "Start update" ("Έναρξη ενημέρωσης") στην οθόνη.

3. Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει συνδρομή για χάρτες πλοήγησης σε ισχύ, θα χρειαστείτε έναν κωδικό για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα χαρτών. Εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive. Ο κωδικός ενεργοποίησης δεν περιέχει σκόπιμα τους αριθμούς 0 και 1, για να μην τους μπερδεύει ο χρήστης με τα γράμματα O και I, αντίστοιχα.

4. Επιλέξτε "OK" για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή σας. Στη συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης.

5. Τώρα, τα δεδομένα χαρτών θα ενημερώνονται καθώς συνεχίζετε να οδηγείτε. Οι βασικές δυνατότητες του συστήματος πλοήγησής σας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αφήστε το USB stick συνδεδεμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

6. Ολόκληρη η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου από 30 έως 90 λεπτά. Αφού εγκατασταθεί με επιτυχία η ενημέρωση, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μετά την επανεκκίνηση, η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ MOTION – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.**

Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα χαρτών του Συστήματος πλοήγησης BMW Motion ακολουθώντας μερικά εύκολα βήματα:

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ MOTION – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.**

1. Συνδέστε το USB stick** 8 GB στο σύστημα. Η θύρα USB βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, στην αριστερή πλευρά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα η προβολή της λειτουργίας ενημέρωσης του συστήματος πλοήγησης.

2. Χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive, επιλέξτε και ενεργοποιήστε την επιλογή "Start update" ("Έναρξη ενημέρωσης") στην οθόνη.

3. Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει συνδρομή για χάρτες πλοήγησης σε ισχύ, θα χρειαστείτε έναν κωδικό για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα χαρτών. Εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive. Ο κωδικός ενεργοποίησης δεν περιέχει σκόπιμα τους αριθμούς 0 και 1, για να μην τους μπερδεύει ο χρήστης με τα γράμματα O και I, αντίστοιχα.

4. Επιλέξτε "OK" για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή σας. Στη συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης.

5. Τώρα, τα δεδομένα χαρτών θα ενημερώνονται καθώς συνεχίζετε να οδηγείτε. Οι βασικές δυνατότητες του συστήματος πλοήγησής σας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αφήστε το USB stick συνδεδεμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

6. Ολόκληρη η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου από 30 έως 90 λεπτά. Αφού εγκατασταθεί με επιτυχία η ενημέρωση, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μετά την επανεκκίνηση, η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ MOVE – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.

Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα χαρτών του Συστήματος πλοήγησης BMW Move ακολουθώντας μερικά εύκολα βήματα:

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ MOVE – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.

1. Συνδέστε το USB stick 16 GB στο σύστημα. Η θύρα USB βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, στην αριστερή πλευρά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα η προβολή της λειτουργίας ενημέρωσης του συστήματος πλοήγησης.

2. Χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive, επιλέξτε και ενεργοποιήστε την επιλογή "Start update" ("Έναρξη ενημέρωσης") στην οθόνη.

3. Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει συνδρομή για χάρτες πλοήγησης σε ισχύ, θα χρειαστείτε έναν κωδικό για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα χαρτών. Εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive. Ο κωδικός ενεργοποίησης δεν περιέχει σκόπιμα τους αριθμούς 0 και 1, για να μην τους μπερδεύει ο χρήστης με τα γράμματα O και I, αντίστοιχα.

4. Επιλέξτε "OK" για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή σας. Στη συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης.

5. Τώρα, τα δεδομένα χαρτών θα ενημερώνονται καθώς συνεχίζετε να οδηγείτε. Οι βασικές δυνατότητες του συστήματος πλοήγησής σας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αφήστε το USB stick συνδεδεμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

6. Ολόκληρη η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου από 30 έως 90 λεπτά. Αφού εγκατασταθεί με επιτυχία η ενημέρωση, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μετά την επανεκκίνηση, η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ROUTE – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.

Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα χαρτών του Συστήματος πλοήγησης BMW Route ακολουθώντας μερικά εύκολα βήματα:

Μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ROUTE – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ.

1. Συνδέστε το USB stick 32 GB στο σύστημα. Η θύρα USB βρίσκεται μέσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού, στην αριστερή πλευρά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί αυτόματα η προβολή της λειτουργίας ενημέρωσης του συστήματος πλοήγησης.

2. Χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive, επιλέξτε και ενεργοποιήστε την επιλογή "Start update" ("Έναρξη ενημέρωσης") στην οθόνη.

3. Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει συνδρομή για χάρτες πλοήγησης σε ισχύ, θα χρειαστείτε έναν κωδικό για να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα χαρτών. Εισαγάγετε τον 20-ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας το πολυχειριστήριο iDrive. Ο κωδικός ενεργοποίησης δεν περιέχει σκόπιμα τους αριθμούς 0 και 1, για να μην τους μπερδεύει ο χρήστης με τα γράμματα O και I, αντίστοιχα.

4. Επιλέξτε "OK" για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή σας. Στη συνέχεια, ξεκινά η διαδικασία ενημέρωσης.

5. Τώρα, τα δεδομένα χαρτών θα ενημερώνονται καθώς συνεχίζετε να οδηγείτε. Οι βασικές δυνατότητες του συστήματος πλοήγησής σας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αφήστε το USB stick συνδεδεμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

6. Ολόκληρη η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει περίπου από 30 έως 90 λεπτά. Αφού εγκατασταθεί με επιτυχία η ενημέρωση, το σύστημα θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μετά την επανεκκίνηση, η διαδικασία ενημέρωσης έχει ολοκληρωθεί.

* Τα δεδομένα χαρτών χωρίζονται σε δύο τμήματα ή δύο USB stick αντίστοιχα (Δυτική Ευρώπη και Ανατολική Ευρώπη). Τα δεδομένα χαρτών για τη Δυτική Ευρώπη συμπεριλαμβάνουν το κύριο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Ευρώπης. Ομοίως, τα δεδομένα χαρτών για την Ανατολική Ευρώπη συμπεριλαμβάνουν το κύριο οδικό δίκτυο της Δυτικής Ευρώπης. Για λεπτομερή πλοήγηση, πριν από τη μετάβαση από τη μία περιοχή στην άλλη, θα πρέπει να εισαχθούν στο αυτοκίνητο τα αντίστοιχα δεδομένα χαρτών της περιοχής προς την οποία γίνεται η μετάβαση.


** Τα δεδομένα χαρτών χωρίζονται σε δύο τμήματα ή δύο USB stick αντίστοιχα (Δυτική Ευρώπη και Ανατολική Ευρώπη). Τα δεδομένα χαρτών για τη Δυτική Ευρώπη συμπεριλαμβάνουν το κύριο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Ευρώπης. Ομοίως, τα δεδομένα χαρτών για την Ανατολική Ευρώπη συμπεριλαμβάνουν το κύριο οδικό δίκτυο της Δυτικής Ευρώπης. Για λεπτομερή πλοήγηση, πριν από τη μετάβαση από τη μία περιοχή στην άλλη, θα πρέπει να εισαχθούν στο αυτοκίνητο τα αντίστοιχα δεδομένα χαρτών της περιοχής προς την οποία γίνεται η μετάβαση.

Μάθετε περισσότερα