Δύναμαι ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσω τη δήλωση συναίνεσής μου προς την BMW Hellas A.E. με ισχύ για το μέλλον, μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού μου και του πεδίου “Προσωπικά στοιχεία” ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της BMW (τηλ. 210-9118000, bmwcustomercare@bmw.gr). Μετά την ανάκληση της συναίνεσής μου, το προφίλ μου δεν θα μπορεί πλέον να υφίσταται επεξεργασία και δεν θα λαμβάνω πλέον ενημερωτικό υλικό για προωθητικούς σκοπούς. Δύναμαι επιπλέον να ζητήσω, μέσω των συγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας, πληροφορίες για τα δεδομένα μου, τα οποία είναι αποθηκευμένα στην BMW Hellas A.E., καθώς και τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την BMW Hellas A.E. και με τα δικαιώματά μου είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BMW Hellas A.E.. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τις παραπάνω συγκεκριμένες συνδεδεμένες εταιρείες είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BMW Hellas A.E.

Μάθετε περισσότερα