Κλιματική επίπτωση, BMW Σειρά 5 Sedan, G60 ICE

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BMW

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ CO₂e ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑΣ 5 SEDAN.

Κάθε αυτοκίνητο αφήνει ένα αποτύπωμα CO₂ καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του – από την προμήθεια, την παραγωγή και τη χρήση, μέχρι την ανακύκλωση ή τη διάθεση των πρώτων υλών και άλλων υλικών. Το ισοδύναμο CO₂ (CO₂e) είναι μια μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την τυποποίηση της κλιματικής επίδρασης διαφόρων αερίων θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο.

Οι ρύποι που εκπέμπονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάντη προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρονται ως ισοδύναμο CO₂e. Ο ηλεκτρισμός που παράγεται από ιδιόκτητα συστήματα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, οι συμβάσεις απευθείας προμήθειας και η πιστοποιημένη απόδειξη προέλευσης λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ CO₂e ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑΣ 5 SEDAN.

Σύνολο: 45,7 t CO₂e

Plain Grey Background

10,4 t

Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

0,7 t

Παραγωγή BMW

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

34,0 t

Φάση χρήσης

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

0,6 t

Τέλος κύκλου ζωής

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Η BMW 520i θα σας παραδοθεί με ισοδύναμο 11,1 t CO₂e.

Για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης το μεγαλύτερο ποσοστό του CO₂e δημιουργείται κατά τη φάση χρήσης, με βάση την κατανάλωση καυσίμου κατά WLTP και τη χιλιομετρική κάλυψη (km) των 200.000 km. Για τον λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα αποδοτικότητας κατά το στάδιο σχεδίασης και παρέχουμε στατιστικά στοιχεία οδήγησης στην εφαρμογή My BMW. 

Οι τιμές εκπομπών ρύπων στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής βασίζονται στο εκάστοτε μοντέλο και τον εξοπλισμό και εδώ παρατίθενται για την BMW 520i. Οι τιμές στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής διαφοροποιούνται σε άλλα μοντέλα που διαθέτουμε προς πώληση.

Σε ένα αντίστοιχο μοντέλο με κινητήρα πετρελαίου, όπως η 520d, οι εκπομπές CO₂e στη φάση παραγωγής κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο με τις εκπομπές στο τέλος του κύκλου ζωής, καθώς ανέρχονται σε 30,9 t CO₂e κατά τη φάση χρήσης. Οι εκπομπές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές είναι ελαφρώς μεγαλύτερες (< 1 t) από τις τιμές του μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑ 5 SEDAN.

Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής μίας BMW 520i θα βρείτε εδώ: