Κλιματική επίπτωση, BMW i5 Sedan, G60 BEV

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BMW

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ CO₂e ΤΗΣ BMW i5.

Κάθε αυτοκίνητο αφήνει ένα αποτύπωμα CO₂e καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Αυτός ο κύκλος ζωής περιλαμβάνει την προμήθεια, την παραγωγή, τη χρήση και την ανακύκλωση ή τη διάθεση πρώτων υλών και άλλων υλικών. Το ισοδύναμο CO₂ (CO₂e) είναι μια μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την τυποποίηση της κλιματικής επίδρασης διαφόρων αερίων θερμοκηπίου, όπως το μεθάνιο.


Οι εκπομπές που παράγονται στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφοδοσίας, από τη μεταφορά, την εφοδιαστική και μετά την παροχή της ενέργειας, αναφέρονται ως CO₂e. Ο ηλεκτρισμός που παράγεται από ιδιόκτητα συστήματα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, οι συμβάσεις απευθείας προμήθειας και η πιστοποιημένη απόδειξη προέλευσης λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ CO₂e ΤΗΣ BMW i5 ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ.

Η διαφορά ανάμεσα στον ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μίγμα ηλεκτρισμού EU-28 στη διάρκεια της φάσης χρήσης του οχήματος:

Σύνολο: 18,3 t CO₂e

Plain Grey Background

16,3 t

Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

0,7 t

Παραγωγή BMW

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

0,7 t

Ανανεώσιμη ενέργεια, φάση χρήσης

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

0,6 t

Τέλος κύκλου ζωής

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Η BMW i5 θα σας παραδοθεί με περίπου 17,0 t CO₂e.

Στη διάρκεια της φάσης χρήσης του οχήματος, λαμβάνουμε υπόψη την κατανάλωση κατά WLTP και μια διανυθείσα απόσταση 200.000 km (περ. 125.000 mls). Ο τρόπος παραγωγής του ηλεκτρισμού που χρησιμοποιείται εδώ επηρεάζει καθοριστικά το αποτύπωμα του οχήματός σας στο κλίμα. Μια μικρή ποσότητα 0,7 t επιτρέπεται για τη συμπερίληψη του CO₂e από την κατασκευή της υποδομής ενέργειας.

 

Με τη δημόσια φόρτιση εντός του δικτύου BMW Charging διασφαλίζεται ότι ίση ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται με κάθε φόρτιση επανατροφοδοτείται στο δίκτυο ρεύματος ως πράσινος ηλεκτρισμός. Η χρήση της δικής σας ηλιακής ενέργειας που παράγετε στο σπίτι είναι εφικτή με το Connected Home Charging. Αυτό καθιστά την BMW i5 ένα όχημα μηδενικών εκπομπών CO₂ στη διάρκεια της οδήγησης.


Οι τιμές εκπομπών στην αξιολόγηση κύκλου ζωής εξαρτώνται από το μοντέλο και τον εξοπλισμό και παρέχονται εδώ για την BMW i5 eDrive40 ως αριστεροτίμονο όχημα. Οι τιμές στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής διαφέρουν για άλλα μοντέλα που παρέχουμε.

Σύνολο: 29,1 t CO₂e

Plain Grey Background

16,3 t

Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

0,7 t

Παραγωγή BMW

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

11,5 t

Μίγμα ηλεκτρισμού EU-28, φάσης χρήσης

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Plain Grey Background

0,6 t

Τέλος κύκλου ζωής

Όλα τα στοιχεία αναφέρονται σε t CO₂e (ισοδύναμο CO₂)

Η BMW i5 θα σας παραδοθεί με περίπου 17,0 t CO₂e.

Κατά τη φάση χρήσης του αυτοκινήτου, λαμβάνουμε υπόψη την κατανάλωση κατά WLTP και χιλιομετρική κάλυψη (km) 200.000 km. Ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει σημαντικά την κλιματική επίπτωση του αυτοκινήτου σας. Στο αποτύπωμα CO₂e επιτρέπεται να συμπεριληφθεί μια μικρή ποσότητα 0,7 t για την κατασκευή της υποδομής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δημόσια φόρτιση στο δίκτυο BMW Charging εγγυάται ότι η ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται σε κάθε φόρτισης επιστρέφεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ως πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Το Connected Home Charging επιτρέπει τη χρήση ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της BMW i5 χωρίς εκπομπές ρύπων.

Οι τιμές εκπομπών ρύπων στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής βασίζονται στο εκάστοτε μοντέλο και τον εξοπλισμό και εδώ παρατίθενται για την BMW i5 eDrive40. Οι τιμές στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής διαφοροποιούνται σε άλλα μοντέλα που διαθέτουμε προς πώληση.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ BMW i5.

Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής μίας BMW i5 eDrive40 θα βρείτε εδώ: