Εφοδιαστική αλυσίδα, BMW i5 Sedan, G60 BEV

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BMW

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Η εταιρική ευθύνη, τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα όσο και στην κοινωνία, παίζει σημαντικό ρόλο στο BMW Group. Βασική μας επιδίωξη, εδώ και πολλά χρόνια, είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων σε όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των αυτοκινήτων μας. Για να το πετύχουμε αυτό, βασιζόμαστε στη συνεργασία, διότι μόνον μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Εφαρμόζουμε έναν μακρύ κατάλογο μέτρων όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμβατικές συμφωνίες και πιστοποιήσεις μέσω ερωτηματολογίων και ελέγχων. Προσδιορίζουμε συγκεκριμένες ανάγκες δράσης και διεξάγουμε τακτικές αναλύσεις κινδύνων, οι οποίες μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τους αυξημένους κινδύνους (πιθανές αρνητικές επιπτώσεις) για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, κατά την προμήθεια και την επεξεργασία πρώτων υλών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το λίθιο, για παράδειγμα, για την BMW i5. Είναι μια κρίσιμη πρώτη ύληή εξάρτημα στοιχείων μπαταριών υψηλής τάσης. Αγοράζουμε αυτή την πρώτη ύλη απευθείας από τον κατασκευαστή πρώτης ύλης και την καθιστούμε διαθέσιμη στους προμηθευτές στοιχείων μπαταριών.

 

Αυτό μας επιτρέπει να ιχνηλατούμε την προέλευση και τις μεθόδους εξόρυξης κάθε υλικού και εξασφαλίζει διαφάνεια όσον αφορά στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Στη συνέχεια, μπορούμε να λάβουμε διορθωτικά μέτρα και μέτρα πιστοποίησης. Αυτό, για παράδειγμα, επιτρέπει την πιστοποίηση των ορυχείων λιθίου σύμφωνα με τα πρότυπα της πρωτοβουλίας IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance).

Επισκεφθείτε το https://www.bmwgroup.com/en/sustainability/menschenrechte.html για περισσότερες πληροφορίες