Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις εκπομπές ρύπων:

 • Τι είναι οι εκπομπές ρύπων και ποια είδη υπάρχουν;
 • Ποιες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων πληροί το αυτοκίνητό μου;
 • Τι είναι τα αιωρούμενα σωματίδια;
 • Οι τιμές εκπομπών CO2 των BMW αυτοκινήτων ξεπερνούν τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές;
 • Τι είναι οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro;
 • Τι είναι το EU6;
 • Τι είναι το NOx και τι είναι το AdBlue;
 • Τι σημαίνει Selective Catalytic Reduction (SCR - Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή);

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις μεθόδους δοκιμών μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων:

 • Τι είναι το NEDC;
 • Τι είναι ο κύκλος μέτρησης WLTP;
 • Τι είναι το RDE;
 • Από πότε ισχύουν WLTP και RDE;
 • Πώς εφαρμόζει η BMW τη νέα διαδικασία WLTP;
 • Τι σημαίνει η μέτρηση WLTP για εμένα;