ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΑ.

Ανακύκλωση στην BMW.

Η BMW θέτει τις βάσεις για μια περιβαλλοντικά φιλική και αποδοτική επαναχρησιμοποίηση υλικών, ακόμα και προτού καν ένα νέο μοντέλο μπει στην παραγωγή. Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα συνθετικά υλικά, μειώνοντας τη γκάμα των χρησιμοποιούμενων υλικών και διαχωρίζοντας προσεκτικά τα διάφορα υλικά, η BMW εξασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική ανακύκλωση των αυτοκινήτων. Αυτή η πρακτική, τόσο οικονομικά υγιής όσο και φιλική προς το περιβάλλον, έχει κατατάξει τον Όμιλο BMW ανάμεσα στους ηγέτες του Παγκόσμιου Δείκτη Αειφορίας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Group Index), της σημαντικότερης παγκοσμίως λίστας εταιρειών επικεντρωμένων στην αειφορία.

Μάθετε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Η BMW ανοίγει νέους δρόμους όσον αφορά την ανακύκλωση αυτοκινήτων. Εξειδικευμένες και πιστοποιημένες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Κάθε εξάρτημα της BMW σας υποβάλλεται σε επεξεργασία με τον πλέον εύλογο τρόπο από πλευράς οικονομίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η ελεγχόμενη επιστροφή, η προκαταρκτική επεξεργασία, η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση αποτελούν τα τέσσερα στάδια διαχείρισης των αυτοκινήτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με τρόπο αποδεκτό για το περιβάλλον.

  • Ελεγχόμενη επιστροφή.
  • Αφαίρεση των υγρών λειτουργίας
  • Αποσυναρμολόγηση
  • Ανακύκλωση καταλοίπων αυτοκινήτου

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Οι μηχανικοί του τμήματος της BMW για τη "Σχεδίαση με γνώμονα την ανακύκλωση" δίνουν τον τόνο για την ανακύκλωση και την απόρριψη των αυτοκινήτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ορίζοντας ως προτεραιότητες την αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική αποδοχή. Η ανακύκλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας εξέλιξης του προϊόντος. Από νωρίς, λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανακύκλωση όπως η σχεδίαση των εξαρτημάτων, η επιλογή των υλικών και οι μέθοδοι συναρμολόγησης.
Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους μηχανικούς μας είναι η προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών διασφαλισμένης ποιότητας σε νέα αυτοκίνητα. Αυτό ανοίγει το δρόμο για αυτόνομους κύκλους χρήσης υλικών.

Όλες οι υπηρεσίες του BMW Group

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ BMW GROUP

ΕΞΥΠΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ.

Μακροπρόθεσμος στόχος της BMW είναι να ελαχιστοποιήσει την περιβαλλοντική επίπτωση του αυτοκινήτου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον, η ίδια η ανάπτυξη και η παραγωγή κάθε νέου αυτοκινήτου ανοίγουν το δρόμο για την αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή επανάχρησή του.

  • Μέτρα για την περιβαλλοντικά αποδεκτή επανάχρηση
  • Αποτελεσματική ανακύκλωση αυτοκινήτων BMW

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.

Ο τελευταίος χρήστης ή κάτοχος ενός αυτοκινήτου θα πρέπει να το παραδώσει σε έναν πιστοποιημένο Επίσημο Έμπορο Ανακύκλωσης ή στα σημεία περισυλογής . Εκεί, θα εκδοθεί η βεβαίωση που απαιτείται από τις αρχές για την οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου από την κυκλοφορία. Τα σημεία επιστροφής που λειτουργούν για λογαριασμό της BMW δέχονται τα δηλωμένα αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής BMW χωρίς χρέωση. Θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την επιστροφή του οχήματος χωρίς χρέωση:
Το αυτοκίνητο τέλους κύκλου ζωής θα πρέπει να είναι ολόκληρο (συγκεκριμένα, να διαθέτει τον κινητήρα, το συγκρότημα μετάδοσης, το αμάξωμα, τον καταλύτη, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μέτρησης τιμών καθώς και τα άλλα σημαντικά εξαρτήματα) και να είναι καθαρό από απορρίμματα.

Μάθετε περισσότερα για την ανακύκλωση οχημάτων.

Η ιστοσελίδα της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.), μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση οχημάτων.

Μάθετε περισσότερα