ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΑ.

Ανακύκλωση στην BMW.

Η BMW θέτει τις βάσεις για μια περιβαλλοντικά φιλική και αποδοτική επαναχρησιμοποίηση υλικών, ακόμα και προτού καν ένα νέο μοντέλο μπει στην παραγωγή. Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα συνθετικά υλικά, μειώνοντας τη γκάμα των χρησιμοποιούμενων υλικών και διαχωρίζοντας προσεκτικά τα διάφορα υλικά, η BMW εξασφαλίζει τη γρήγορη και αποτελεσματική ανακύκλωση των αυτοκινήτων. Αυτή η πρακτική, τόσο οικονομικά υγιής όσο και φιλική προς το περιβάλλον, έχει κατατάξει τον Όμιλο BMW ανάμεσα στους ηγέτες του Παγκόσμιου Δείκτη Αειφορίας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Group Index), της σημαντικότερης παγκοσμίως λίστας εταιρειών επικεντρωμένων στην αειφορία.

Μάθετε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Η BMW ανοίγει νέους δρόμους όσον αφορά την ανακύκλωση αυτοκινήτων. Εξειδικευμένες και πιστοποιημένες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Κάθε εξάρτημα της BMW σας υποβάλλεται σε επεξεργασία με τον πλέον εύλογο τρόπο από πλευράς οικονομίας και φιλικότητας προς το περιβάλλον. Η ελεγχόμενη επιστροφή, η προκαταρκτική επεξεργασία, η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση αποτελούν τα τέσσερα στάδια διαχείρισης των αυτοκινήτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με τρόπο αποδεκτό για το περιβάλλον.

 • Ελεγχόμενη επιστροφή.

  Η διαδικασία ανακύκλωσης ενός αυτοκινήτου ξεκινά με την ελεγχόμενη επιστροφή του σε έναν πιστοποιημένο Επίσημο Έμπορο Ανακύκλωσης ή σημείο περισυλλογής. Μόνο εκεί, μπορείτε να λάβετε τη βεβαίωση ανακύκλωσης που απαιτείται για την οριστική και επίσημη απόσυρση του αυτοκινήτου από την κυκλοφορία.

 • Αφαίρεση των υγρών λειτουργίας

  Στο στάδιο της προκαταρκτικής επεξεργασίας, ενεργοποιούνται οι αερόσακοι και τα άλλα πυροτεχνικά εξαρτήματα. Η καθεαυτό διαδικασία ανακύκλωσης ξεκινά με την αφαίρεση όλων των υγρών λειτουργίας σε έναν ειδικό σταθμό. Σε αυτόν το σταθμό εργασίας αφαιρούνται, για παράδειγμα, τα ψυκτικά υγρά από το σύστημα κλιματισμού και τα υγρά φρένων, το ψυκτικό μέσο, τα λάδια του κινητήρα και του κιβωτίου, καθώς και το καύσιμο, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Κάθε υγρό απορρίπτεται χωριστά σε δοχεία φύλαξης και παραδίδεται σε ειδικά εργοστάσια ή χρησιμοποιείται ως έχει.

 • Αποσυναρμολόγηση

  Μελλοντικά, βάσει της νομοθεσίας, το 85% του βάρους ενός αυτοκινήτου που βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται στην τρέχουσα μορφή του ή να ανακυκλωθεί ως πρώτη ύλη για την κατασκευή νέων εξαρτημάτων. Για τα μεταλλικά εξαρτήματα ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί προ πολλού. Επίσης, το γυαλί και πολλά πλαστικά υλικά μπορούν να ανακτηθούν με οικονομικό τρόπο. Το BMW Group έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία ως πρωτοπόρος στην εφαρμογή νέων μεθόδων. Οι αποσυναρμολογημένοι κινητήρες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην αρχική τους μορφή ως αποτέλεσμα της ανακύκλωσης τελικού σταδίου.

 • Ανακύκλωση καταλοίπων αυτοκινήτου

  Μετά το στάδιο της αποσυναρμολόγησης, τα κατάλοιπα των αυτοκινήτων οδηγούνται σε ειδικές εγκαταστάσεις διάλυσης. Εκεί, τα κατάλοιπα του αμαξώματος κόβονται σε κομμάτια στο μέγεθος παλάμης και διαχωρίζονται κατάλληλα. Τα πλαστικά, τα υφάσματα, ο σίδηρος και τα μη σιδηρούχα μέταλλα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Οι μηχανικοί του τμήματος της BMW για τη "Σχεδίαση με γνώμονα την ανακύκλωση" δίνουν τον τόνο για την ανακύκλωση και την απόρριψη των αυτοκινήτων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ορίζοντας ως προτεραιότητες την αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική αποδοχή. Η ανακύκλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας εξέλιξης του προϊόντος. Από νωρίς, λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανακύκλωση όπως η σχεδίαση των εξαρτημάτων, η επιλογή των υλικών και οι μέθοδοι συναρμολόγησης.
Ένας εξίσου σημαντικός στόχος για τους μηχανικούς μας είναι η προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών διασφαλισμένης ποιότητας σε νέα αυτοκίνητα. Αυτό ανοίγει το δρόμο για αυτόνομους κύκλους χρήσης υλικών.

Όλες οι υπηρεσίες του BMW Group

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ BMW GROUP

ΕΞΥΠΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ.

Μακροπρόθεσμος στόχος της BMW είναι να ελαχιστοποιήσει την περιβαλλοντική επίπτωση του αυτοκινήτου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον, η ίδια η ανάπτυξη και η παραγωγή κάθε νέου αυτοκινήτου ανοίγουν το δρόμο για την αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή επανάχρησή του.

 • Μέτρα για την περιβαλλοντικά αποδεκτή επανάχρηση

  • Στο στάδιο της ανάπτυξης, οι μηχανικοί σχεδίασης αξιολογούν την δυνατότητα ανακύκλωσης όλων των εξαρτημάτων και καταγράφουν τα αποτελέσματά τους στο σχέδιο του εξαρτήματος.
  • Καταρτίζονται προγράμματα ανακύκλωσης για μεγάλα εξαρτήματα, όπως είναι π.χ. ο προφυλακτήρας, το κόκπιτ κ.λπ.
  • Στην επιλογή των υλικών, γίνεται προσπάθεια περιορισμού των διαφορετικών υλικών και αποφυγής χρήσης μη ανακυκλώσιμων υλικών.
  • Η χρήση έξυπνων τεχνικών συναρμολόγησης εξαρτημάτων εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαχωρισμού και ταξινόμησης των υλικών μετά την αποσυναρμολόγηση.
  • Η περιβαλλοντική επίπτωση των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων αξιολογείται συστηματικά στις μελέτες "αξιολόγησης κύκλου ζωής".
  • Πραγματοποιούνται εικονικές και πραγματικές αναλύσεις αποσυναρμολόγησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε αυτοκίνητο BMW επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί.
  • Η BMW κοινοποιεί τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων αποσυναρμολόγησης σε όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς στη διαδικασία ανακύκλωσης, στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αναλυτικών τεκμηριώσεων.

 • Αποτελεσματική ανακύκλωση αυτοκινήτων BMW

  Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν για όλα τα αυτοκίνητα BMW ότι:
  • τα πυροτεχνικά εξαρτήματα, όπως π.χ. αερόσακοι και προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω ασφαλούς διαδικασίας,
  • όλα τα υγρά λειτουργίας, δηλαδή λάδια, καύσιμα, ψυκτικά υγρά και υγρά φρένων, ψυκτικά υγρά συστήματος κλιματισμού κλπ. μπορούν να αφαιρεθούν γρήγορα και αποτελεσματικά από την προβλεπόμενη οπή αποστράγγισης,
  • τα πλαστικά υλικά που ζυγίζουν πάνω από 200 γραμμάρια φέρουν έναν χαρακτηρισμό υλικού,
  • τα μεγάλα πλαστικά μέρη που προσφέρονται για οικονομική ανακύκλωση μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα και γρήγορα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ.

Ο τελευταίος χρήστης ή κάτοχος ενός αυτοκινήτου θα πρέπει να το παραδώσει σε έναν πιστοποιημένο Επίσημο Έμπορο Ανακύκλωσης ή στα σημεία περισυλογής . Εκεί, θα εκδοθεί η βεβαίωση που απαιτείται από τις αρχές για την οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου από την κυκλοφορία. Τα σημεία επιστροφής που λειτουργούν για λογαριασμό της BMW δέχονται τα δηλωμένα αυτοκίνητα τέλους κύκλου ζωής BMW χωρίς χρέωση. Θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την επιστροφή του οχήματος χωρίς χρέωση:
Το αυτοκίνητο τέλους κύκλου ζωής θα πρέπει να είναι ολόκληρο (συγκεκριμένα, να διαθέτει τον κινητήρα, το συγκρότημα μετάδοσης, το αμάξωμα, τον καταλύτη, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μέτρησης τιμών καθώς και τα άλλα σημαντικά εξαρτήματα) και να είναι καθαρό από απορρίμματα.

Μάθετε περισσότερα για την ανακύκλωση οχημάτων.

Η ιστοσελίδα της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.), μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση οχημάτων.

Μάθετε περισσότερα