ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BMW

ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE.

Υιοθετούμε αυτές τις αρχές κυκλικότητας για να διαφυλάξουμε τους φυσικούς πόρους και να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα των υλικών μακροχρόνια. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούμε δευτερογενή υλικά σε νέα εξαρτήματα. Επιπλέον, αυξάνουμε την ανακυκλωσιμότητα των εξαρτημάτων σε όλο το στάδιο σχεδίασης και εξέλιξης του προϊόντος.

Η νέα BMW Σειρά 5 Sedan υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει ανακυκλωμένα υλικά σε ένα ποσοστό περ. 23%. Αυτή η τιμή υπολογίστηκε στην αρχή της παραγωγής της το 2023 σύμφωνα με καταχωρίσεις συγκεκριμένων προμηθευτών και σύμφωνα με τις μέσες βιομηχανικές τιμές και περιλαμβάνει υπολείμματα παραγωγής.

ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑΣ 5:

  • Αλουμίνιο στους τροχούς: περ. 45%
  • Πλαστικά στην επένδυση δαπέδου: περ. 25%
  • Πλαστικά στην επένδυση χώρου αποσκευών: περ. 80%


Η χρήση δευτερογενών υλικών συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του αποτυπώματος CO₂e, ανάλογα με το υλικό. Για παράδειγμα, η χρήση δευτερογενούς αλουμινίου μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα CO₂e ενός εξαρτήματος έως και κατά 20%.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑΣ 5.

Σε σχέση με όλο το όχημα, τουλάχιστον 85% των υλικών είναι ανακυκλωμένα και, περιλαμβάνοντας και τη θερμική αξιοποίηση, τουλάχιστον 95% σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις (οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ELV 2000/53/ΕΚ). Επιπλέον, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς, παραλαμβάνουμε και ανακυκλώνουμε επιστραφέντα, μεταχειρισμένα οχήματα σε πάνω από 2.800 σημεία παραλαβής σε 30 χώρες.

ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑ 5 SEDAN.

Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής μίας BMW 520i θα βρείτε εδώ: