ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ.

Αλλαγές στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία μεθόδους δοκιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ.

Αλλαγές στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία μεθόδους δοκιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ.Αλλαγές στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία μεθόδους δοκιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων.

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (NEDC) εισήχθηκε το 1992. Από τότε, αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτών των εργαστηριακών δοκιμών παρουσίαζαν πάντοτε ορισμένα μειονεκτήματα στον προσδιορισμό των πραγματικών τιμών κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων.
Για τον λόγο αυτό, από το φθινόπωρο του 2018, ένας νέος κύκλος οδήγησης με την ονομασία WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) θα αντικαταστήσει σταδιακά τον κύκλο οδήγησης NEDC.
Σε αυτές τις εργαστηριακές δοκιμές θα περιλαμβάνεται και μια δοκιμή εκπομπών ρύπων κατά την οποία θα μετρούνται οι ρύποι απευθείας κατά την οδήγηση στον δρόμο: RDE (Real Driving Emissions – Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση).

ΑΠΟ ΤΟ NEDC ΣΤΟ WLTP.

Πιο ρεαλιστικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων χάρη στις πιο ρεαλιστικές συνθήκες δοκιμών.

Το WLTP είναι μια νέα διαδικασία δοκιμών, υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό των τιμών εκπομπών ρύπων και της κατανάλωσης καυσίμου. Προσαρμόζοντας τις συνθήκες δοκιμών όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες, το WLTP θα μπορεί να παρέχει τιμές που ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματικότητα.Μία από τις αλλαγές είναι η σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια δοκιμής (30 αντί για 20 λεπτά) καθώς και ο καθορισμός αισθητά υψηλότερων ταχυτήτων κίνησης.

Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των εκπομπών CO2, η νέα διαδικασία δοκιμών δεν θα λαμβάνει υπόψη μόνο τα στοιχεία βασικού εξοπλισμού, αλλά και όλο τον προαιρετικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα ανακοινώνονται δύο τιμές για κάθε τύπο αυτοκινήτου: η χαμηλότερη και η υψηλότερη πιθανή τιμή για την κατανάλωση καυσίμου, ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό.Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαμόρφωσης αυτοκινήτου ωστόσο, μπορεί να ανακοινώνεται απευθείας η ειδική τυποποιημένη τιμή.

Χάρη στο WLTP θα μπορείτε στο μέλλον να αξιολογείτε καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου. Επειδή ο υπολογισμός αυτών των τιμών θα γίνεται με πιο ρεαλιστικό τρόπο, αναμένονται υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στην περίπτωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θα μειωθεί η αυτονομία.

Η BMW εργάζεται ήδη για τη μετάβαση στη νέα διαδικασία δοκιμών και εμπλουτίζει σταδιακά την γκάμα προϊόντων της με νέα αυτοκίνητα, νέες εκδόσεις κινητήρων και τεχνικές αναθεωρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση ολόκληρου του στόλου αυτοκινήτων του BMW Group προς το WLTP.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018, όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ε.Ε, την Ελβετία και την Τουρκία υποχρεούνται από τη νομοθεσία να κατασκευάζουν μόνο αυτοκίνητα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Η μετάβαση στις αγορές θα εξαρτάται από τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες. Ωστόσο, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 όλες οι χώρες που υιοθετούν τη νομοθεσία της Ε.Ε για την έγκριση των αυτοκινήτων θα πρέπει να ανακοινώνουν τις τιμές WLTP για όλα τα αυτοκίνητα.

"Με τη νέα διαδικασία δοκιμών, οι εργαστηριακές μετρήσεις θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης ενός αυτοκινήτου."
Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

ΤΟ WLTP ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ NEDC.

Αυτές είναι οι συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ της παλιάς και της νέας διαδικασίας δοκιμών.

Συνθήκες δοκιμής
NEDC
WLTP
Διάρκεια δοκιμής
20 λεπτά
30 λεπτά
Απόσταση δοκιμής
11 km
23,5 km
Διάρκεια ακινητοποίησης
25%
13%
Φάσεις δοκιμής
Κύκλος εντός πόλης, κύκλος εκτός πόλης (μικτός κύκλος)
Χαμηλός, μεσαίος, υψηλός, πολύ υψηλός κύκλος ( μικτός κύκλος), (επιπλέον κύκλος "City" για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και plug-in υβριδικά)
Ταχύτητα
Μέσος όρος: 34 km/h
Μέγιστη: 120 km/h
Μέσος όρος: 46,6 km/h
Μέγιστη: 131 km/h
Θερμοκρασία εκκίνησης
20–30° C
Εκκίνηση με κρύο κινητήρα
14° C
(δοκιμή στους 23° C διόρθωση για 14° C)
Εκκίνηση με κρύο κινητήρα
Στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού
Δεν λαμβάνονται υπόψη.
Λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία εξοπλισμού που επηρεάζουν την αεροδυναμική, το βάρος και την αντίσταση κύλισης.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ.

Περιορισμός των τιμών εκπομπών στον δρόμο.

Εκτός από τις τιμές WLTP, όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν από τον Σεπτέμβριο του 2018 και τις τιμές RDE (Real Driving Emissions – Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση). Στις δοκιμές RDE μετρώνται οι εκπομπές ρύπων, όπως τα σωματίδια και τα οξείδια αζώτου (NOx) κατά την οδήγηση. Αυτή η μέθοδος μετρά τις μέσες τιμές εκπομπών ρύπων που αναμένονται στην καθημερινή οδήγηση.

Για τη μείωση αυτών των τιμών, η BMW εφαρμόζει διάφορες τεχνολογίες για τον περιορισμό των ρύπων στα μοντέλα της: στα μέτρα περιλαμβάνεται το BluePerformance με SCR (Selective Catalytic Reduction – Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή), καθώς και τα φίλτρα σωματιδίων στα αυτοκίνητα με κινητήρες diesel και βενζίνης. Με αυτόν τον τρόπο, η BMW καταφέρνει να συμμορφωθεί προς αυστηρότερα όρια τιμών, που θα ισχύσουν για όλα τα νέα αυτοκίνητα από το φθινόπωρο του 2018. Οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6c ορίζουν χαμηλότερα όρια για τους κινητήρες βενζίνης σε σχέση με τις προδιαγραφές EU6b. Τα ίδια όρια ισχύουν και για τα αυτοκίνητα με κινητήρες diesel στον κύκλο οδήγησης που ορίζονται από τις προδιαγραφές EU6b και EU6c.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ EU.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ EU.

Μειωμένα όρια. Αυξημένες προκλήσεις.

Οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU ορίζουν τα όρια εκπομπών ρύπων όπως οξείδια αζώτου και σωματίδια που ισχύουν εντός της Ε.Ε. Τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κινητήρα και τον τύπο αυτοκινήτου. Προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τα όρια γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Αυτό θέτει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

SEPTEMBER 2017.

SEPTEMBER 2017.

Η σταδιακή μετάβαση στα WLTP και RDE θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2017.

SEPTEMBER 2018.

SEPTEMBER 2018.

Όλα τα νέα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP και να συμμορφώνονται προς τα όρια εκπομπών σωματιδίων που προσδιορίζονται από τη διαδικασία δοκιμών RDE. Αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα σύγκρισης των εκπομπών CO2 και των τιμών κατανάλωσης καυσίμου μεταξύ όλων των αυτοκινήτων.

SEPTEMBER 2019.

SEPTEMBER 2019.

Όλα τα νέα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται και ταξινομούνται πρέπει να συμμορφώνονται προς τα όρια NOx που ορίζει το RDE.

DECEMBER 2020.

DECEMBER 2020.

Οι χώρες που υιοθετούν τη νομοθεσία της Ε.Ε για την έγκριση των αυτοκινήτων θα πρέπει να ανακοινώνουν τις τιμές WLTP για όλα τα αυτοκίνητα.

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ.

Οι ερωτήσεις σας. Οι απαντήσεις μας.

 • Τι είναι το WLTP;

  WLTP είναι τα αρχικά των λέξεων "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων).

  Πρόκειται για μια νέα διαδικασία δοκιμών για έναν πιο ρεαλιστικό προσδιορισμό των τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, η οποία θα είναι δεσμευτική για όλα τα αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2018. Το WLTP θα αντικαταστήσει διαδοχικά την προηγούμενη διαδικασία NEDC.

 • Τι είναι ο κύκλος οδήγησης WLTP;

  Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων σε ένα αυτοκίνητο εξαρτώνται από τον τρόπο οδήγησης. Για τον λόγο αυτόν συλλέχθηκαν δεδομένα από όλο τον κόσμο για το WLTP. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό τεσσάρων αντιπροσωπευτικών φάσεων με διαφορετικές μέσες ωριαίες ταχύτητες: χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή. Σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις εφαρμόζονται διαφορετικής έντασης επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ακινητοποιήσεις ώστε να απεικονιστούν οι συνθήκες που προσεγγίζουν περισσότερο τον πραγματικό τρόπο οδήγησης στην καθημερινότητα. Ο συνδυασμός αυτών των φάσεων αποτελεί τον κύκλο οδήγησης.

 • Πώς αντιμετωπίζει η BMW τη νέα διαδικασία δοκιμών WLTP;

  Η BMW εργάζεται ήδη για τη μετάβαση στη νέα διαδικασία δοκιμών και εμπλουτίζει σταδιακά την γκάμα προϊόντων της με νέα αυτοκίνητα, νέες εκδόσεις κινητήρων και τεχνικές αναθεωρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση ολόκληρου του στόλου αυτοκινήτων του BMW Group προς το WLTP.

 • Τι σημαίνει το WLTP για μένα;

  Χάρη στο WLTP θα μπορείτε να αξιολογείτε καλύτερα τη μέση κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, οι πιο ρεαλιστικές τιμές μεταφράζονται σε υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και μικρότερη αυτονομία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών).

 • Τι είναι το RDE;

  RDE είναι τα αρχικά των λέξεων "Real Driving Emissions" (Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση). Αυτή είναι μια νέα διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων, όπως τα οξείδια του αζώτου και τα σωματίδια. Καθοριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στον δρόμο υπό ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης και όχι στο εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου δοκιμής μια συσκευή, γνωστή ως PEMS (Portable Emissions Measurement System – Φορητό Σύστημα Μέτρησης Εκπομπών Ρύπων). 

 • Τι είναι το EU6;

  Euro 6 ονομάζεται το τρέχον πρότυπο προδιαγραφών εκπομπών ρύπων. Αυτό ορίζει χαμηλότερα όρια εκπομπών σωματιδίων και οξειδίων αζώτου σε σχέση με το EU5. Από το φθινόπωρο του 2018, οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6c θα είναι δεσμευτικές και, σε σχέση με τις προδιαγραφές EU6b, θα ορίζουν ακόμα πιο χαμηλά όρια εκπομπής σωματιδίων για τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης. Οι ίδιες οριακές τιμές ισχύουν και για τα αυτοκίνητα με κινητήρες diesel στον κύκλο οδήγησης που ορίζονται από τις προδιαγραφές EU6b και EU6c.

 • Τι σημαίνει επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR);

  Για να είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση των τιμών εκπομπών ρύπων ενός αυτοκινήτου, τροφοδοτείται υγρή αμμωνία (με εμπορική ονομασία AdBlue) στο σύστημα εξάτμισης των κινητήρων diesel.

 • Τι είναι το BluePerformance;

  Η BMW εφαρμόζει την τεχνολογία BMW BluePerformance για να μειώσει ακόμα περισσότερο τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την περαιτέρω βελτιστοποίηση των επιδόσεων των κινητήρων diesel όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων. Εκτός από το φίλτρο σωματιδίων diesel και τον καταλυτικό μετατροπέα NOx, ορισμένα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με καταλυτικό μετατροπέα SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction – Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) με τεχνολογία έγχυσης AdBlue, ο οποίος εγγυάται σημαντική μείωση των οξειδίων του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια.

 • Τι είναι το φίλτρο σωματιδίων;

  Το φίλτρο σωματιδίων είναι ένα μέτρο για τη μείωση των σωματιδίων που εκπέμπουν οι κινητήρες diesel. Πρόσφατα εφαρμόζεται και σε κινητήρες βενζίνης.