BMW EfficientDynamics Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ.

BMW EfficientDynamics: Λεπτομέρειες σχετκά με τη διαδικασία μετρήσεων της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών СО₂ καθώς και πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία πετρελαίου.

Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων προσδιορίζονται βάσει τυποποιημένων διαδικασιών. Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (NEDC) που εφαρμοζόνταν μέχρι τότε, αντικαταστάθηκε από έναν πιο ρεαλιστικό κύκλο οδήγησης με την ονομασία WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων). Η δοκιμή RDE (Real Driving Emissions - Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση) μετρά τους ρύπους που εκπέμπονται απευθείας στο δρόμο. Με τις νέες διαδικασίες δοκιμών, οι πελάτες θα μπορούν μελλοντικά να αξιολογούν καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου τους. Σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των κινητήρων πετρελαίου.

Μάθετε περισσότερα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ. BMW EfficientDynamics: Λεπτομέρειες σχετκά με τη διαδικασία μετρήσεων της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών СО₂ καθώς και πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία πετρελαίου.

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ WLTP.

 • 01 Η νέα διαδικασία μέτρηση κατανάλωσης WLTP έχει μια πιο πρακτική βάση.
 • 02 Οι δοκιμές πραγματοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε υψηλότερες ταχύτητες και με πιο δυναμική πρόοδο.
 • 03 Οι τιμές της νέας διαδικασίας μέτρησης είναι πιο κοντά σε πραγματικές τιμές κατανάλωσης.
 • 04 Οι λεπτομέρειες προσφέρουν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας όσον αφορά το αναμενόμενο κόστος καυσίμου.
 • 05 Η διαδικασία μέτρησης WLTP υποβάλλεται σε σταδιακή εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ WLTP.

Ακριβής διαδικασία δοκιμών για τη συλλογή των πλέον ρεαλιστικών τιμών για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές СО₂.

Η μέθοδος μετρήσεων WLTP βασίζεται σε παγκόσμια πραγματικά δεδομένα οδήγησης, γεγονός που οδηγεί σε πιο ρεαλιστικές τιμές μετρήσεων. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά αυστηρότερες συνθήκες δοκιμών και υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια δοκιμών (30 λεπτά αντί για 20).
Για την πιο ακριβή μέτρηση των εκπομπών CO2, η διαδικασία μέτρησης λαμβάνει υπόψη τόσο τον βασικό εξοπλισμό όσο και τον προαιρετικό εξοπλισμό ενός αυτοκινήτου. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία προκύπτουν δύο τιμές για κάθε τύπο αυτοκινήτου: η χαμηλότερη και η υψηλότερη πιθανή τιμή για την κατανάλωση καυσίμου, ανάλογα με την αεροδυναμική, το βάρος και την αντίσταση κύλισης. Χάρη στο WLTP θα μπορείτε να αξιολογείτε καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου. Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαμόρφωσης αυτοκινήτου ωστόσο, θα ανακοινώνεται απευθείας η ειδική τυποποιημένη τιμή. Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαμόρφωσης αυτοκινήτου ωστόσο, θα ανακοινώνεται απευθείας η ειδική τυποποιημένη τιμή. Όμως, ακόμα και με αυτήν τη διαδικασία, υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλίσεων των τιμών σε λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες. Ανεξάρτητα από αυτό, η καθημερινή κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 συνεχίζουν να επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες όπως τοπογραφία, κλιματικές συνθήκες ή προσωπικό στιλ οδήγησης. Άλλοι παράγοντες επίδρασης είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας, το μεταφερόμενο φορτίο και η χρήση συσκευών όπως το σύστημα κλιματισμού. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι συνθήκες δοκιμών είναι πιο ρεαλιστικές από πριν, πράγμα που σημαίνει ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, είναι δυνατό να προκύψουν υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, καθώς και χαμηλότερες τιμές αυτονομίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτό δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις πραγματικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου ή αυτονομίας. Επιπλέον, το BMW Group εξελίσσει πάντοτε νέες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και της αυτονομίας.
Όλα τα αυτοκίνητα του BMW Group που μπορούν να παραγγελθούν στις χώρες της ΕΕ28+ έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη μέθοδο WLTP.
Στη Γερμανία ωστόσο, ο νομοθέτης ορίζει ότι οι τιμές που μετρώνται με τη διαδικασία WLTP θα ανακοινώνονται αρχικά σε συνδυασμό με τις τιμές υπολογισμού από το NEDC. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια τεχνική συσχέτισης η οποία θα είναι δεσμευτική στον ίδιο βαθμό για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.
Αυτή η φάση αποσκοπεί στην απλοποίηση της μετάβασης. Η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και, επομένως, θα διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Από τον Σεπτέμβριο του 2018, όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων που πωλούνται στην ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και το Ισραήλ (ΕΕ28+) υποχρεούνται από τη νομοθεσία να πραγματοποιούν δοκιμές σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP.
Από τον Ιανουάριο του 2021, όλες οι χώρες που υιοθετούν τη νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση των αυτοκινήτων θα πρέπει να δηλώνουν και να ανακοινώνουν τις τιμές WLTP για όλα τα αυτοκίνητα.

Μάθετε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ WLTP ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NEDC.

Μάθετε περισσότερα για τις διαφορές μεταξύ της παλιάς και της νέας διαδικασίας δοκιμών.

Διαδικασία δοκιμών
NEDC
WLTP

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ (RDE).

Ρεαλιστικές μετρήσεις εκπομπών ρύπων σε αυτοκίνητο που κινείται στο δρόμο.

Από τα μέσα Μαΐου του 2016, οι μετρήσεις για τις Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση (RDE) είναι υποχρεωτικές για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην ΕΕ, στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και το Ισραήλ. Σε αυτές τις δοκιμές RDE, μετρώνται οι εκπομπές ρύπων όπως τα σωματίδια και τα οξείδια αζώτου (NOx) κατά την οδήγηση. Αυτή η μέθοδος μετρά τις μέσες τιμές εκπομπών ρύπων που αναμένονται στην καθημερινή οδήγηση.
Για τη μείωση αυτών των τιμών εκπομπών ρύπων σε καθημερινή χρήση, το BMW Group εφαρμόζει διάφορες τεχνολογίες για τον περιορισμό των ρύπων στα μοντέλα του.
Τα μέτρα του BMW BluePerformance, για παράδειγμα, μειώνουν τις εκπομπές οξειδίων αζώτου από τους κινητήρες πετρελαίου. Με την εισαγωγή της νέας γενιάς εξακύλινδρων κινητήρων πετρελαίου από το 2020, ο καταλυτικός μετατροπέας που τοποθετούνταν κοντά στον κινητήρα έχει αντικατασταθεί από ένα αποδοτικότερο σύστημα SCR, το οποίο επίσης τοποθετείται κοντά στον κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω βελτίωση της αναγωγής NOx, ειδικά στην οδήγηση εντός πόλης. Ένας δεύτερος καταλυτικός μετατροπέας SCR, τοποθετημένος στο δάπεδο όπως και πρώτα, παρέχει πρόσθετη υποστήριξη και, ανάλογα με το αυτοκίνητο, διαθέτει το δικό του σύστημα δοσομέτρησης AdBlue.
Το BMW Group ήταν ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που εισήγαγε το συνδυασμό του καταλυτικού μετατροπέα NOx και του συστήματος SCR στα μοντέλα αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής. Καθιερώνοντας τη διπλή δοσομέτρηση AdBlue, η BMW δημιουργεί για άλλη μία φορά νέα πρότυπα στον καθαρισμό των καυσαερίων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.
Επιπλέον, από το 2006, τα αυτοκίνητα με κινητήρα πετρελαίου εφοδιάζονται με φίλτρα σωματιδίων στο βασικό εξοπλισμό τους με σκοπό τη μείωση των σωματιδιακών ρύπων. Ομοίως, ειδικά φίλτρα σωματιδίων τοποθετούνται και στα μοντέλα ολόκληρης της γκάμας.
Η BMW παράγει οχήματα με προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6d από την 01.10.2020 - ήδη τρεις μήνες πριν από τη νομικά δεσμευτική ημερομηνία της 01.01.2021. Σε αντίθεση με τις προδιαγραφές EU6c, οι προδιαγραφές εκομπών ρύπων EU6d ορίζουν οριακές τιμές και για τα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, στη διεξαγωγή δοκιμών RDE.
Η έγκριση EU6d εγγυάται ότι το όχημά σας συμμορφώνεται με τις τρέχουσες αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BMW TWIN POWER TURBO.

Ισχυροί και αποδοτικοί: οι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Οι πρωτοποριακοί κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo αποτελούν την "καρδιά" κάθε αυτοκινήτου BMW. Συνδυάζουν τα πιο σύγχρονα συστήματα ψεκασμού καυσίμου, τον πλήρως μεταβλητό έλεγχο της ισχύος και μια πρωτοποριακή τεχνολογία υπερτροφοδότησης.

Μάθετε περισσότερα
BMW EfficientDynamics Κινητήρες βενζίνης BMW TwinPower Turbo

Κινητήρες βενζίνης BMW TwinPower Turbo.

Ο πρωτοποριακός τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης με την εξαιρετικά "πολιτισμένη" λειτουργία του, ο τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης και ο εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo, που έχει κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο "Κινητήρας της Χρονιάς" δημιουργούν νέα σημεία αναφοράς. Στην τελευταία γενιά τους, οι κινητήρες BMW EfficientDynamics αποδεικνύονται πιο οικονομικοί, με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και πολύ πιο ισχυροί από τους προκατόχους τους.

Για την αύξηση της αποδοτικότητας και της δυναμικής, αυτό το πρωτοποριακό πακέτο – ορόσημο στην στρατηγική BMW EfficientDynamics – συνδυάζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου και τον πλήρως μεταβλητό έλεγχο βαλβίδων Valvetronic με διπλό VANOS με μια καινοτόμο τεχνολογία υπερτροφοδότησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα άκρως αποδοτικό σύστημα κίνησης, που επιδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο την αναγνωρισμένη τεχνική εξειδίκευση της BMW στους κινητήρες.

Μάθετε περισσότερα
BMW EfficientDynamics Κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo

Κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo.

Η συστηματική υλοποίηση της βασικής αρχής του BMW EfficientDynamics είναι ολοφάνερη και στους κινητήρες πετρελαίου BMW Twin Power Turbo: συνδυασμός κορυφαίων τιμών στην οικονομία, την απόδοση ισχύος και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αποδοτικότητα και τη δυναμική τους. Παράλληλα, οι τρικύλινδροι κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo ως ιδανικές βασικές εκδόσεις, οι πρωτοποριακοί τετρακύλινδροι κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo και οι ιδιαίτερα ισχυροί εξακύλινδροι σε σειρά κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo επιτελούν το έργο τους με αξιοσημείωτα χαμηλές εκπομπές ρύπων και ελαχιστοποιημένα επίπεδα τριβής. Έτσι, εγγυώνται τη μέγιστη οδηγική απόλαυση. Οι κινητήρες πετρελαίου με κατασκευή από αλουμίνιο χαμηλού βάρους, ένα τυπικό χαρακτηριστικό της οικογένειας κινητήρων του BMW EfficientDynamics, ενσωματώνουν τεχνολογία υπερτροφοδότησης με μεταβλητή γεωμετρία τουρμπίνας, ενώ ο ψεκασμός καυσίμου είναι βασισμένος στο τελευταίας γενιάς σύστημα άμεσου ψεκασμού Common Rail.

Μάθετε περισσότερα
BMW EfficientDynamics BMW κινητήρας πετρελαίου κοντινή λήψη

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BMW: ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ, ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ.

Ο κινητήρας πετρελαίου δεν είναι απλώς ένας σημαντικός, οικονομικός κινητήρας. Αποτελεί ένα πρωτοποριακό και άκρως αποδοτικό σύστημα κίνησης, που συμβάλλει με βιώσιμο τρόπο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία έγχυσης AdBlue, οι εκπομπές οξειδίων αζώτου σχεδόν εκμηδενίζονται στα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα BMW. Οι πρόσθετες διαδικασίες καθαρισμού των καυσαερίων αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων. Συνεπώς, ο κινητήρας πετρελαίου είναι ένα αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα κίνησης που απευθύνται κυρίως σε οδηγούς που καλύπτουν τακτικά μεγάλες αποστάσεις. Στο BMW Group όλα τα συστήματα κίνησης εξελίσσονται και βελτιώνονται διαρκώς.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

Βιωσιμότητα, αποδοτικότητα ή οικονομία - υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι υπέρ των κινητήρων πετρελαίου. Συχνά όμως υπάρχει έλλειψη στοιχείων και πληροφοριών παρασκηνίου. Σχηματίστε τη δική σας εικόνα μέσα από την ενημερωτική επισκόπηση σχετικά με τους κινητήρες πετρελαίου και τις εκπομπές ρύπων.

Μάθετε περισσότερα
 • Το πετρέλαιο και το περιβάλλον
 • Αιωρούμενα σωματίδια και φίλτρα σωματιδίων
 • Τι ακριβώς είναι το СО₂;
 • Τι σημαίνει NOx;
 • Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων της ΕΕ
 • Περιβαλλοντικές ζώνες
 • Σήμα εκπομπών ρύπων
BMW EfficientDynamics Αποδοτική οδήγηση

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics Πρωτοποριακές τεχνολογίες από το BMW EfficientDynamics

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ BMW EFFICIENT DYNAMICS.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ.

Οι ερωτήσεις σας. Οι απαντήσεις μας.

 • Τι είναι το WLTP;
 • Τι είναι ο κύκλος οδήγησης WLTP;
 • Τι σημαίνει το WLTP για μένα;
 • Τι είναι το RDE;
 • Τι είναι το EU6;
 • Τι σημαίνει επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR);
 • Τι είναι το BluePerformance;
 • Τι είναι το φίλτρο σωματιδίων;
 • Τι σημαίνει το WLTP για τα ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid αυτοκίνητα;