BMW EfficientDynamics Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ.

BMW EfficientDynamics: Λεπτομέρειες σχετκά με τη διαδικασία μετρήσεων της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών СО₂ καθώς και πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία πετρελαίου.

Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων προσδιορίζονται βάσει τυποποιημένων διαδικασιών. Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (NEDC) που εφαρμοζόνταν μέχρι τότε, αντικαταστάθηκε από έναν πιο ρεαλιστικό κύκλο οδήγησης με την ονομασία WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων). Η δοκιμή RDE (Real Driving Emissions - Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση) μετρά τους ρύπους που εκπέμπονται απευθείας στο δρόμο. Με τις νέες διαδικασίες δοκιμών, οι πελάτες θα μπορούν μελλοντικά να αξιολογούν καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου τους. Σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των κινητήρων πετρελαίου.

Μάθετε περισσότερα
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ. BMW EfficientDynamics: Λεπτομέρειες σχετκά με τη διαδικασία μετρήσεων της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών СО₂ καθώς και πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία πετρελαίου.

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ WLTP.

 • 01 Η νέα διαδικασία μέτρηση κατανάλωσης WLTP έχει μια πιο πρακτική βάση.
 • 02 Οι δοκιμές πραγματοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε υψηλότερες ταχύτητες και με πιο δυναμική πρόοδο.
 • 03 Οι τιμές της νέας διαδικασίας μέτρησης είναι πιο κοντά σε πραγματικές τιμές κατανάλωσης.
 • 04 Οι λεπτομέρειες προσφέρουν μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας όσον αφορά το αναμενόμενο κόστος καυσίμου.
 • 05 Η διαδικασία μέτρησης WLTP υποβάλλεται σε σταδιακή εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ WLTP.

Ακριβής διαδικασία δοκιμών για τη συλλογή των πλέον ρεαλιστικών τιμών για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές СО₂.

Η μέθοδος μετρήσεων WLTP βασίζεται σε παγκόσμια πραγματικά δεδομένα οδήγησης, γεγονός που οδηγεί σε πιο ρεαλιστικές τιμές μετρήσεων. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά αυστηρότερες συνθήκες δοκιμών και υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια δοκιμών (30 λεπτά αντί για 20).
Για την πιο ακριβή μέτρηση των εκπομπών CO2, η διαδικασία μέτρησης λαμβάνει υπόψη τόσο τον βασικό εξοπλισμό όσο και τον προαιρετικό εξοπλισμό ενός αυτοκινήτου. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία προκύπτουν δύο τιμές για κάθε τύπο αυτοκινήτου: η χαμηλότερη και η υψηλότερη πιθανή τιμή για την κατανάλωση καυσίμου, ανάλογα με την αεροδυναμική, το βάρος και την αντίσταση κύλισης. Χάρη στο WLTP θα μπορείτε να αξιολογείτε καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου. Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαμόρφωσης αυτοκινήτου ωστόσο, θα ανακοινώνεται απευθείας η ειδική τυποποιημένη τιμή. Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαμόρφωσης αυτοκινήτου ωστόσο, θα ανακοινώνεται απευθείας η ειδική τυποποιημένη τιμή. Όμως, ακόμα και με αυτήν τη διαδικασία, υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλίσεων των τιμών σε λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες. Ανεξάρτητα από αυτό, η καθημερινή κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 συνεχίζουν να επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες όπως τοπογραφία, κλιματικές συνθήκες ή προσωπικό στιλ οδήγησης. Άλλοι παράγοντες επίδρασης είναι οι συνθήκες κυκλοφορίας, το μεταφερόμενο φορτίο και η χρήση συσκευών όπως το σύστημα κλιματισμού. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι συνθήκες δοκιμών είναι πιο ρεαλιστικές από πριν, πράγμα που σημαίνει ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, είναι δυνατό να προκύψουν υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, καθώς και χαμηλότερες τιμές αυτονομίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτό δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις πραγματικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου ή αυτονομίας. Επιπλέον, το BMW Group εξελίσσει πάντοτε νέες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και της αυτονομίας.
Όλα τα αυτοκίνητα του BMW Group που μπορούν να παραγγελθούν στις χώρες της ΕΕ28+ έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη μέθοδο WLTP.
Στη Γερμανία ωστόσο, ο νομοθέτης ορίζει ότι οι τιμές που μετρώνται με τη διαδικασία WLTP θα ανακοινώνονται αρχικά σε συνδυασμό με τις τιμές υπολογισμού από το NEDC. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια τεχνική συσχέτισης η οποία θα είναι δεσμευτική στον ίδιο βαθμό για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.
Αυτή η φάση αποσκοπεί στην απλοποίηση της μετάβασης. Η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και, επομένως, θα διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Από τον Σεπτέμβριο του 2018, όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων που πωλούνται στην ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και το Ισραήλ (ΕΕ28+) υποχρεούνται από τη νομοθεσία να πραγματοποιούν δοκιμές σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP.
Από τον Ιανουάριο του 2021, όλες οι χώρες που υιοθετούν τη νομοθεσία της ΕΕ για την έγκριση των αυτοκινήτων θα πρέπει να δηλώνουν και να ανακοινώνουν τις τιμές WLTP για όλα τα αυτοκίνητα.

Μάθετε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ WLTP ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NEDC.

Μάθετε περισσότερα για τις διαφορές μεταξύ της παλιάς και της νέας διαδικασίας δοκιμών.

Διαδικασία δοκιμών
NEDC
WLTP

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ (RDE).

Ρεαλιστικές μετρήσεις εκπομπών ρύπων σε αυτοκίνητο που κινείται στο δρόμο.

Από τα μέσα Μαΐου του 2016, οι μετρήσεις για τις Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση (RDE) είναι υποχρεωτικές για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην ΕΕ, στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και το Ισραήλ. Σε αυτές τις δοκιμές RDE, μετρώνται οι εκπομπές ρύπων όπως τα σωματίδια και τα οξείδια αζώτου (NOx) κατά την οδήγηση. Αυτή η μέθοδος μετρά τις μέσες τιμές εκπομπών ρύπων που αναμένονται στην καθημερινή οδήγηση.
Για τη μείωση αυτών των τιμών εκπομπών ρύπων σε καθημερινή χρήση, το BMW Group εφαρμόζει διάφορες τεχνολογίες για τον περιορισμό των ρύπων στα μοντέλα του.
Τα μέτρα του BMW BluePerformance, για παράδειγμα, μειώνουν τις εκπομπές οξειδίων αζώτου από τους κινητήρες πετρελαίου. Με την εισαγωγή της νέας γενιάς εξακύλινδρων κινητήρων πετρελαίου από το 2020, ο καταλυτικός μετατροπέας που τοποθετούνταν κοντά στον κινητήρα έχει αντικατασταθεί από ένα αποδοτικότερο σύστημα SCR, το οποίο επίσης τοποθετείται κοντά στον κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω βελτίωση της αναγωγής NOx, ειδικά στην οδήγηση εντός πόλης. Ένας δεύτερος καταλυτικός μετατροπέας SCR, τοποθετημένος στο δάπεδο όπως και πρώτα, παρέχει πρόσθετη υποστήριξη και, ανάλογα με το αυτοκίνητο, διαθέτει το δικό του σύστημα δοσομέτρησης AdBlue.
Το BMW Group ήταν ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που εισήγαγε το συνδυασμό του καταλυτικού μετατροπέα NOx και του συστήματος SCR στα μοντέλα αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής. Καθιερώνοντας τη διπλή δοσομέτρηση AdBlue, η BMW δημιουργεί για άλλη μία φορά νέα πρότυπα στον καθαρισμό των καυσαερίων και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.
Επιπλέον, από το 2006, τα αυτοκίνητα με κινητήρα πετρελαίου εφοδιάζονται με φίλτρα σωματιδίων στο βασικό εξοπλισμό τους με σκοπό τη μείωση των σωματιδιακών ρύπων. Ομοίως, ειδικά φίλτρα σωματιδίων τοποθετούνται και στα μοντέλα ολόκληρης της γκάμας.
Η BMW παράγει οχήματα με προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6d από την 01.10.2020 - ήδη τρεις μήνες πριν από τη νομικά δεσμευτική ημερομηνία της 01.01.2021. Σε αντίθεση με τις προδιαγραφές EU6c, οι προδιαγραφές εκομπών ρύπων EU6d ορίζουν οριακές τιμές και για τα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, στη διεξαγωγή δοκιμών RDE.
Η έγκριση EU6d εγγυάται ότι το όχημά σας συμμορφώνεται με τις τρέχουσες αυστηρές οριακές τιμές εκπομπών της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BMW TWIN POWER TURBO.

Ισχυροί και αποδοτικοί: οι κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Οι πρωτοποριακοί κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo αποτελούν την "καρδιά" κάθε αυτοκινήτου BMW. Συνδυάζουν τα πιο σύγχρονα συστήματα ψεκασμού καυσίμου, τον πλήρως μεταβλητό έλεγχο της ισχύος και μια πρωτοποριακή τεχνολογία υπερτροφοδότησης.

Μάθετε περισσότερα
BMW EfficientDynamics Κινητήρες βενζίνης BMW TwinPower Turbo

Κινητήρες βενζίνης BMW TwinPower Turbo.

Ο πρωτοποριακός τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης με την εξαιρετικά "πολιτισμένη" λειτουργία του, ο τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης και ο εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας βενζίνης BMW TwinPower Turbo, που έχει κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο "Κινητήρας της Χρονιάς" δημιουργούν νέα σημεία αναφοράς. Στην τελευταία γενιά τους, οι κινητήρες BMW EfficientDynamics αποδεικνύονται πιο οικονομικοί, με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και πολύ πιο ισχυροί από τους προκατόχους τους.

Για την αύξηση της αποδοτικότητας και της δυναμικής, αυτό το πρωτοποριακό πακέτο – ορόσημο στην στρατηγική BMW EfficientDynamics – συνδυάζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου και τον πλήρως μεταβλητό έλεγχο βαλβίδων Valvetronic με διπλό VANOS με μια καινοτόμο τεχνολογία υπερτροφοδότησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα άκρως αποδοτικό σύστημα κίνησης, που επιδεικνύει με εντυπωσιακό τρόπο την αναγνωρισμένη τεχνική εξειδίκευση της BMW στους κινητήρες.

Μάθετε περισσότερα
BMW EfficientDynamics Κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo

Κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo.

Η συστηματική υλοποίηση της βασικής αρχής του BMW EfficientDynamics είναι ολοφάνερη και στους κινητήρες πετρελαίου BMW Twin Power Turbo: συνδυασμός κορυφαίων τιμών στην οικονομία, την απόδοση ισχύος και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αποδοτικότητα και τη δυναμική τους. Παράλληλα, οι τρικύλινδροι κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo ως ιδανικές βασικές εκδόσεις, οι πρωτοποριακοί τετρακύλινδροι κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo και οι ιδιαίτερα ισχυροί εξακύλινδροι σε σειρά κινητήρες πετρελαίου BMW TwinPower Turbo επιτελούν το έργο τους με αξιοσημείωτα χαμηλές εκπομπές ρύπων και ελαχιστοποιημένα επίπεδα τριβής. Έτσι, εγγυώνται τη μέγιστη οδηγική απόλαυση. Οι κινητήρες πετρελαίου με κατασκευή από αλουμίνιο χαμηλού βάρους, ένα τυπικό χαρακτηριστικό της οικογένειας κινητήρων του BMW EfficientDynamics, ενσωματώνουν τεχνολογία υπερτροφοδότησης με μεταβλητή γεωμετρία τουρμπίνας, ενώ ο ψεκασμός καυσίμου είναι βασισμένος στο τελευταίας γενιάς σύστημα άμεσου ψεκασμού Common Rail.

Μάθετε περισσότερα
BMW EfficientDynamics BMW κινητήρας πετρελαίου κοντινή λήψη

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BMW: ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΙ, ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ.

Ο κινητήρας πετρελαίου δεν είναι απλώς ένας σημαντικός, οικονομικός κινητήρας. Αποτελεί ένα πρωτοποριακό και άκρως αποδοτικό σύστημα κίνησης, που συμβάλλει με βιώσιμο τρόπο στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία έγχυσης AdBlue, οι εκπομπές οξειδίων αζώτου σχεδόν εκμηδενίζονται στα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα BMW. Οι πρόσθετες διαδικασίες καθαρισμού των καυσαερίων αποσκοπούν στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων. Συνεπώς, ο κινητήρας πετρελαίου είναι ένα αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα κίνησης που απευθύνται κυρίως σε οδηγούς που καλύπτουν τακτικά μεγάλες αποστάσεις. Στο BMW Group όλα τα συστήματα κίνησης εξελίσσονται και βελτιώνονται διαρκώς.

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

Βιωσιμότητα, αποδοτικότητα ή οικονομία - υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι υπέρ των κινητήρων πετρελαίου. Συχνά όμως υπάρχει έλλειψη στοιχείων και πληροφοριών παρασκηνίου. Σχηματίστε τη δική σας εικόνα μέσα από την ενημερωτική επισκόπηση σχετικά με τους κινητήρες πετρελαίου και τις εκπομπές ρύπων.

Μάθετε περισσότερα
 • Το πετρέλαιο και το περιβάλλον

  Η ΕΕ και πολλές άλλες χώρες στον κόσμο έχουν συμφωνήσει να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου όπως το CO2. Ο κινητήρας πετρελαίου παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του κλιματικού στόχου διότι παρουσιάζει ένα καλό αποτύπωμα CO2 χάρη στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Για παράδειγμα, ένας κινητήρας πετρελαίου που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6, εκπέμπει περίπου 15% λιγότερο CO2 σε σχέση με ένα αντίστοιχο μοντέλο με κινητήρα βενζίνης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα αυτοκίνητα με κινητήρα πετρελαίου εξοικονόμησαν στην Ευρώπη περίπου 1.000.000.000 τόνους CO2 τα τελευταία 20 χρόνια. Χάρη στα φίλτρα σωματιδίων, τα οποία περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό των αυτοκινήτων BMW από το 2006, η αναλογία των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων που συμβάλλουν στις εκπομπές ρύπων δεν είναι πλέον ουσιαστική.

 • Αιωρούμενα σωματίδια και φίλτρα σωματιδίων

  Αιωρούμενα σωματίδια ονομάζονται όλα τα στερεά μικροσωματίδια που διασπείρονται στον αέρα του περιβάλλοντος. Φυσικές αιτίες είναι η διάβρωση, η σκόνη, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και η γύρη. Εκτός από την κυκλοφορία οχημάτων, στις ανθρωπογενείς πηγές εκπομπών ρύπων περιλαμβάνονται η εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία, καθώς και η βιομηχανία. Περίπου το 20% των αιωρούμενων σωματιδίων οφείλονται στα αυτοκίνητα, λιγότερο από τα καυσαέρια και περισσότερο από τη φθορά ελαστικών και τους στροβιλισμούς. Χάρη στα φίλτρα σωματιδίων, τα οποία τοποθετούνται στο BMW Group από το 2006, τα αυτοκίνητά μας έχουν σχεδόν μηδενίσει τις εκπομπές σωματιδίων από τον κινητήρα.

 • Τι ακριβώς είναι το СО₂;

  Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο θερμοκηπίου που παράγεται, για παράδειγμα, κατά την καύση άνθρακα, ορυκτών καυσίμων, φυσικού αερίου και ξύλου. Στη φύση παίζει σημαντικό ρόλο για τον μεταβολισμό πολλών ζωντανών οργανισμών και φυτών. Οι υπερβολικοί όγκοι εκπομπών CO2 επηρεάζουν σημαντικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνεπώς και την κλιματική αλλαγή. Στην ΕΕ, η κυκλοφορία είναι υπεύθυνη μόλις για το 30% όλων των εκπομπών CO2, ενώ το ποσοστό της οδικής κυκλοφορίας ανέρχεται στο 72%. Χωρίς του κινητήρες πετρελαίου, οι οποίοι εκπέμπουν λιγότερο CO2 σε σχέση με τους κινητήρες βενζίνης λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου, οι τιμές CO2 θα ήταν σημαντικά υψηλότερες.

 • Τι σημαίνει NOx;

  NOx είναι η κοινή ονομασία των οξειδίων του αζώτου (N). Οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις NOx concentrations καταπονούν τους πνεύμονες και μπορεί να βλάψουν τα φυτά. Τα οξείδια του αζώτου παράγονται κατά την καύση των καυσίμων σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και κατά την καύση άνθρακα, πετρελαίου, ξύλου και απορριμμάτων. Από το 1990 μέχρι το 2017, οι εκπομπές NOx που οφείλονται στην οδική κυκλοφορία έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 60%. Συνεπώς, η αναλογία των συνολικών εκπομπών NOx που οφείλονται στην οδική ανήλθε τοι 2017 στο 37,5% περίπου. Η BMW βασίζεται σε μία πολυεπίπεδη διαδικασία μείωσης των οξειδίων του αζώτου, η οποία σήμερα θεωρείται άκρως αποτελεσματική. Εκτός από τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τον κινητήρα και την ανακύκλωση των καυσαερίων, εδώ περιλαμβάνεται και η μετέπειτα επεξεργασία των καυσαερίων από έναν συνδυασμό συστήματος NSC (καταλυτικός μετατροπέας οξειδίων του αζώτου) και συστήματος SCR (επιλεκτική καταλυτική αναγωγή). Με τη βοήθεια της θερμοκρασίας των καυσαερίων και την έγχυση AdBlue, το σύστημα SCR μετατρέπει τα τοξικά οξείδια του αζώτου σε μη τοξικά στοιχεία όπως νερό και άζωτο.
  Στον νέο εξακύλινδρο κινητήρα πετρελαίου της BMW, το προηγούμενο αποδοτικό σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίων αποτελούμενο από καταλυτικό μετατροπέα NOx, DPF (φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου) και σύστημα SCR, έχει αντικατασταθεί από ένα σύστημα με ακόμα μεγαλύτερη λειτουργική δυναμική. Εδώ, το σύστημα SCR (βασιζόμενο σε φίλτρο DPF) που τοποθετείται κοντά στον κινητήρα συνεργάζεται με το σύστημα SCR του δαπέδου ώστε να καλύψει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του κινητήρα με ιδανική αναγωγή των NOx. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών καυσαερίων.

 • Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων της ΕΕ

  Οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων της ΕΕ βασίζονται σε οριακές τιμές για τις εκπομπές, ανάλογα με τον τύπο αυτοκινήτου και κινητήρα. Κάθε χρόνο, τα νέα αυτοκίνητα πρέπει να πληρούν όλο και πιο αυστηρές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων ώστε να λάβουν έγκριση. Με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, όλα τα νέα αυτοκίνητα του BMW Group πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6. Μπορείτε να βρείτε την κατηγορία εκπομπών ρύπων του αυτοκινήτου σας στην ενότητα V9 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου της ΕΕ.

 • Περιβαλλοντικές ζώνες

  Για να πληρούνται τα όρια εκπομπών ρύπων της ΕΕ σε πόλεις με μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας αέρα, ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν καθιερώσει περιβαλλοντικές ζώνες ή ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας για αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές ρύπων. Ανάλογα με τη χώρα, τα αυτοκίνητα μπορούν να εισέρχονται σε αυτές τις ζώνες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, π.χ. όταν διαθέτουν αυτοκόλλητο σήμα εκπομπών ρύπων ή όταν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των κατηγοριών εκπομπών ρύπων. Με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου, τα νέα αυτοκίνητα του BMW Group πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6 και έχουν λάβει έγκριση για την πλεινότητα των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών ζωνών.

 • Σήμα εκπομπών ρύπων

  Το αυτοκόλλητο σήμα παρέχει πληροφορίες για την κατηγορία εκπομπών ρύπων της ΕΕ στην οποία κατατάσσεται το αυτοκίνητο. Απαιτείται σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Βερολίνο, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία σε περιβαλλοντικές ζώνες με μειωμένες εκπομπές ρύπων. Προς το παρόν, τα αυτοκίνητα λαμβάνουν ένα αυτοκόλλητο σήμα κόκκινου, κίτρινου ή πράσινου χρώματος ή δεν λαμβάνουν καθόλου το σήμα, βάσει των εκπεμπόμενων ρύπων. Τα νέα αυτοκίνητα του BMW Group πληρούν πάντα τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6 και λαμβάνουν το πράσινο σήμα εκπομπών ρύπων κατά την ταξινόμηση. Αυτό σας επιτρέπει να οδηγείτε τη νέα σας BMW στις περισσότερες περιβαλλοντικές ζώνες σε όλη την Ευρώπη.

BMW EfficientDynamics Αποδοτική οδήγηση

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics Πρωτοποριακές τεχνολογίες από το BMW EfficientDynamics

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ BMW EFFICIENT DYNAMICS.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ.

Οι ερωτήσεις σας. Οι απαντήσεις μας.

 • Τι είναι το WLTP;

  WLTP είναι τα αρχικά των λέξεων "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων).
  Πρόκειται για μια νέα διαδικασία δοκιμών για έναν πιο ρεαλιστικό προσδιορισμό των τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, η οποία θα είναι δεσμευτική για όλα τα αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2018. Το WLTP θα αντικαταστήσει την προηγούμενη διαδικασία NEDC.

 • Τι είναι ο κύκλος οδήγησης WLTP;

  Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων σε ένα αυτοκίνητο εξαρτώνται από τον τρόπο οδήγησης, μεταξύ άλλων παραγόντων. Για τον λόγο αυτόν συλλέχθηκαν δεδομένα από όλο τον κόσμο για το WLTP. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό τεσσάρων αντιπροσωπευτικών φάσεων με διαφορετικές μέσες ωριαίες ταχύτητες: χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή. Σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις εφαρμόζονται διαφορετικής έντασης επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ακινητοποιήσεις ώστε να απεικονιστούν οι συνθήκες που προσεγγίζουν περισσότερο τον πραγματικό τρόπο οδήγησης στην καθημερινότητα. Ο συνδυασμός αυτών των φάσεων αποτελεί τον κύκλο οδήγησης, ο οποίος θα ανακοινώνεται με τη μορφή συνδυασμένης τιμής στα στοιχεία του κατασκευαστή. Επειδή τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αστικές περιοχές, ο κύκλος οδήγησής τους περιλαμβάνει και μία 5η φάση: τον κύκλο City. Αυτή αποτελείται από τις μέσες ταχύτητες των φάσεων χαμηλής και μέτριας ταχύτητας.

 • Τι σημαίνει το WLTP για μένα;

  Με την εφαρμογή του WLTP, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που ανακοινώνονται, θα προσεγγίζουν τις τιμές σε χρήση υπό πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο εξοπλισμό στις μετρήσεις WLTP, υπολογίζονται πιο ρεαλιστικές τιμές που βασίζονται στην προσωπική διαμόρφωση του αυτοκινήτου σας. Ταυτόχρονα, οι πιο ρεαλιστικές τιμές μεταφράζονται σε υψηλότερες τυπικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και μικρότερη αυτονομία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και plug-in υβριδικά. Ενδέχεται να προκύψουν αυξημένα τέλη κυκλοφορίας βασιζόμενα στις εκπομπές CO2, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.

 • Τι είναι το RDE;

  RDE είναι τα αρχικά των λέξεων "Real Driving Emissions" (Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση). Αυτή είναι μια νέα διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα σωματίδια. Καθοριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στον δρόμο υπό ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης και όχι στο εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου δοκιμής μια συσκευή, γνωστή ως PEMS (Portable Emissions Measurement System – Φορητό Σύστημα Μέτρησης Εκπομπών Ρύπων).

 • Τι είναι το EU6;

  Euro 6 ονομάζεται το τρέχον πρότυπο προδιαγραφών εκπομπών ρύπων. Αυτό ορίζει χαμηλότερα όρια εκπομπών σωματιδίων και οξειδίων αζώτου σε σχέση με το EU5. Από τον Σεπτέμβριο του 2018*, οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6c θα είναι δεσμευτικές και, σε σχέση με τις προδιαγραφές EU6b, θα ορίζουν ακόμα πιο χαμηλά όρια εκπομπής σωματιδίων για τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης. Οι ίδιες οριακές τιμές ισχύουν και για τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου στον κύκλο οδήγησης που ορίζονται από τις προδιαγραφές EU6b και EU6c. Στις προδιαγραφές EU6d-TEMP από τον Σεπτέμβριο του 2019* και EU6d από τον Ιανουάριο του 2021* θα ορίζονται ελαφρώς χαμηλότερες οριακές τιμές για τα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, σύμφωνα με το RDE.
  *Ισχύει για νέα αυτοκίνητα. Οι νέοι τύποι αυτοκινήτων θα πρέπει να πληρούν 1 χρόνο νωρίτερα τις νέες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων.

 • Τι σημαίνει επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR);

  Για να είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση των τιμών εκπομπών ρύπων ενός αυτοκινήτου, τροφοδοτείται υγρή αμμωνία (με εμπορική ονομασία AdBlue®) στο σύστημα εξάτμισης των κινητήρων πετρελαίου. Η Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή (SCR) με AdBlue® μειώνει τα οξείδια του αζώτου μέχρι και κατά 90%. Αυτό που μένει είναι υδρατμοί, άζωτο και CO2. Αυτό που μένει είναι υδρατμοί, άζωτο και CO2.

 • Τι είναι το BluePerformance;

  Η BMW εφαρμόζει την τεχνολογία BMW BluePerformance για να μειώσει ακόμα περισσότερο τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων του κινητήρα πετρελαίου. Εκτός από το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου και τον καταλυτικό μετατροπέα NOx, όλοι οι τετρακύλινδροι κινητήρες πετρελαίου BMW εξοπλίζονται με καταλυτικό μετατροπέα SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction – Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) με τεχνολογία έγχυσης AdBlue® ο οποίος μειώνει σημαντικά τα οξείδια του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια. Με την εισαγωγή της νέας γενιάς εξακύλινδρων κινητήρων πετρελαίου από το 2020, ο καταλυτικός μετατροπέας που τοποθετούνταν κοντά στον κινητήρα έχει αντικατασταθεί από ένα αποδοτικότερο σύστημα SCR, το οποίο επίσης τοποθετείται κοντά στον κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω βελτίωση της αναγωγής NOx, ειδικά στην οδήγηση εντός πόλης. Ένας δεύτερος καταλυτικός μετατροπέας SCR, τοποθετημένος στο δάπεδο όπως και πρώτα, παρέχει πρόσθετη υποστήριξη και, ανάλογα με το αυτοκίνητο, διαθέτει το δικό του σύστημα δοσομέτρησης AdBlue.

 • Τι είναι το φίλτρο σωματιδίων;

  Το φίλτρο σωματιδίων είναι ένα μέτρο για τη μείωση των σωματιδίων που εκπέμπουν οι κινητήρες πετρελαίου και οι κινητήρες βενζίνης.

 • Τι σημαίνει το WLTP για τα ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid αυτοκίνητα;

  Επειδή τα ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid αυτοκίνητα κινούνται κυρίως σε αστικές περιοχές, το WLTP προβλέπει και μια πρόσθετη 5η φάση, εκτός από τις τέσσερις φάσεις χαμηλής, μέτριας, υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας. Αυτή η φάση ονομάζεται City. Εδώ συνδυάζονται οι ταχύτητες των φάσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνθήκες οδήγησης εντός πόλης: τις φάσεις χαμηλής και μέτριας ταχύτητας. Αυτό επιτρέπει την αναφορά πιο ρεαλιστικών τιμών αυτονομίας.